В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Южна Африка - пример за лошо управление на бързата индустриализация и диверсификация

доц. Едуард Маринов, институт за икономически изследвания при БАН и преподавател в НБУ, във "В развитие" 06.12.2023 г.

11:00 | 7 декември 2023
Автор: Георги Месробович

Южна Африка е една от държавите в Африка с най-голямо процентно съотношение между външен дълг и БВП, което не позволява на държавата да се намесва фискално при различен вид кризи. В Южна Африка голяма част от населението няма достъп до трудовия пазар, като безработицата е 35%, а младежката такава е над 60%.Страната притежава най-индустриализирана и диверсифицирана икономика в Африка, като един от факторите за забавянето на икономиката са свързани именно с бързата индустриализация и диверсификация, това коментира доц. Едуард Маринов, институт за икономически изследвания при БАН и преподавател в НБУ, в предаването "В развитие" с водеща Вероника Денизова.

След данни за третото тримесечие, които сочат, че икономиката на република Южна Африка се е свила.

Южна Африка притежава най-индустриализирана и диверсифицирана икономика в Африка, като един от факторите за забавянето на икономиката са свързани именно с бързата индустриализация и диверсификация, каза Маринов. Като страната се затруднява с осигуряването на електричество и интернет.

Южна Африка е една от държавите в Африка с най-голямо процентно съотношение между външен дълг и БВП, което не позволява на държавата да се намесва фискално при различен вид кризи. По данни в страната инфлацията е около 7%, но инфлацията при горивата и хранителните продукти надвишава 20%, обясни гостът. А тази година се наблюдаваха четири повишения на основния лихвен процент, достигайки 8,5%.

Transnet е държава компания, притежаваща множество пристанища и ЖП линии, която контролира повече от 80% от търговските достави вътре и вън от страната. От години се наблюдава лошото управление на компанията – инвестира в активи, които не изглеждат печеливши, поне в краткосрочен план, каза гостът. Друга компания в сходна ситуация е Eskom – енергийният оператор в страната, като дълга на двете държавни предприятия надхвърля 20 милиарда долара. Държавата не може да си позволи да я финансира и поставя въпросът, дали не трябва да се приватизира секторът.

Маринов обясни, че е характерно за развиващите се държави, всяка икономическа криза да засяга първо най-бедните. А често такива икономически проблеми трансферират и към социални. В Южна Африка голяма част от населението няма достъп до трудовия пазар, като безработицата е 35%, а младежката такава е над 60%.

„Огромният ръст на населението съчетан с преструктурирането на икономиката, което изисква повече образован, повече капиталоинтензивен труд, всъщност води до това, че изключително много хора остават социално изключени“.

Не се очаква официална правителствената позиция за решението на тези проблеми, до следващата пролет, когато в страната ще се проведат избори, обясни гостът. Според него решението би било приватизация.

„От чисто икономическа гледан точка ефективната политика би била приватизация; Дали ще се пристъпи към такова решение или ще се търсят частични решения, в други държави в Африка видяхме, че бяха концесирани поне големите портове. Бяха концесирани, в някои случаи, към европейски фирми, в някои случаи към китайски оператори и започнаха да работят доста по-ефективно.“

Най-важното нещо, което да служи за поука на останалите държави, според гостът е, че не е задължително индустриализацията да носи повишаване на благосъстоянието за всички, като тя подобрява икономиката, но в случаят с Южна Африка наблюдаваме голяма вътрешна миграция на хора, които са живели по селата, към градовете, но те не са добре подготвени за пазара на труда, който ги очаква.

„Първата стъпка към истинското икономическо развитие не е просто да прилагаме държавни политики, насочени към преструктуриране на икономиката, а и да си осигурим капацитета, за да може да ги изпълняваме до край, което започва най-вече с образованието; Развитието започва с образованието.“

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването „В развитие“ може да намерите тук.