В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Съюзът на капиталовите пазари ще навлезе в затихваща фаза

Иван Такев, старши мениджър в Alaric Securities, В развитие, 26.11.2021

15:15 | 26 ноември 2021
Автор: Галина Маринова

Целите, които преследва Съюзът на капиталовите пазари са дълбоко положителни. Това каза Иван Такев, старши мениджър в Alaric Securities, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки

"Да, съществуват доста различия между страните и концепцията на ЕС е тези различия да бъдат елиминирани. До тук всичко е много добре. Въпросът е дали средствата да се направи това са правилните. В крайна сметка идеята на единните пазари е да няма никакво значение в коя държава е предоставящия инвестиционната услуга, в коя държава е ползвателят, търсещият и предлагащият капитал. Това е много трудно постижимо и най-вероятно е много дългосрочен процес".

Още след първоначалното лансиране на тази идея за съюз на капталовте пазари през 2015 година започнаха да се промъкват мнения, че нещата всъщност са много по-трудни, подчерта Такев. "Те няма как да бъдат решени със законодателни мерки, каквито бяха първоначалните впечатления".

Въпреки това, гостът каза, че са се приели „доста положителни неща“. „Доста сериозен фокус отново се поставя на устойчивите финанси, на зелените технологии, на дигитализация. Това е на пракитка първият стълб на новия екшън план, но той беше част и от предишния“. 

„Същевременно правят, според мен, доста безмислени мерки, за да се стимулира нещо, което е първоначално мъртвородено“.

Относно идеята за дългосрочни фондове за европейски инвестиции събеседникът каза, че „липсват стимулите, напр. данъчни, един проект да бъде финансиран посредством такъв фонд. Това е законодателен удар във въздуха“. 

„В частта за информацията, по отношение на единната входна точка, считам, че това е един положителен проект...но донякъде би било нож с две остриета... Това може да доведе до разходи без особено ползи. Но поне в частта на емитентите, аз считам, че това е нещо положително. Който не може да се дигитализира и в днешно време да предостави информация в машинно четим или поне в обработваем формат, той няма място на капиталовите пазари. Това може да доведе до естествено отпадане на някои публични компании от малки пазари, които така или иначе нямат място на този пазар“. 

На въпроса дали съюзът на капиталовите пазари е шанс или заплаха за БФБ и може ли да оцелее борсата ни в един такъв съюз, гостът бе категоричен: „Да, определено. Някои от мерките и законодателните инициативи, свързани с първоначалния план от 2015 година всъщност бяха реализирани от БФБ и тя в момента бере урожаите, например на пазара за растеж“.

„БФБ очаква седмото си IPO за годината на този пазар, а това стана възможно, именно след регламентирането на пазарите за растеж на малките и средни предприятия от първата версия на съюза на капиталовите пазари. Мерките не са само териториални, да промотираме трансграничната търговия и предоставянето на услуги, но и чисто локални, пак по някакъв начин, свързани с капиталовите пазари. Те дадоха резултат. Не трябва еднозначно да отритваме всичко, имаше също и много, много положителни неща“. 

Защо според госта „по отношение на консолидирането на данни пътят на ЕК е дълбоко погрешен“? Защо мерките, свързани с повишаването на грамотността на непрофесионалните инвеститори, са по-важни, отколкото създаването на нови възможности под формата на фондовете за дългосрочно инвестиране? Можем ли да имаме силен капиталов пазар без разбирането на държавата и активната й намеса? Ще има ли сближаване на нормите в различните държави и промяна на ключови процеси като напр. несъстоятелността?

Повече вижте във видеото.