Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Енергиен атлас на София показва пиковете в консумацията на енергия и замърсяването

Проф. д-р Десислава Петрова-Антонова, ръководител на пилотен проект на GATE „Цифров двойник на града", в "Бизнес старт", 08.01.2024

13:05 | 8 януари 2024
Обновен: 13:12 | 8 януари 2024
Автор: Галина Маринова

Енергийният атлас дава реална възможност да се види къде в София са пиковете на консумация на електроенергия и на базата на това могат да бъдат взети мерки за планиране на енергийното потребление, неговото намаляване и намаляването на енергийните емисии. За гражданите пък показва какъв е ефектът от завишеното енергийно потребление. А за учените е едно начало за по-нататъчни изследвания на енергийната ефективност и на промените на островите на топлина. Там, където има завишена консумация на енергия, има и завишено замърсяване на околната среда. Това каза проф. д-р Десислава Петрова-Антонова, ръководител на пилотен проект на GATE „Цифров двойник на града", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

В световен мащаб е нужно енергийно планиране, подпомогнато от енергийни атласи с висока пространствена разделителна способност, за да се разбере текущата енергийна ситуация на градско ниво и да се идентифицират мерките за енергийна ефективност на различни нива - квартал, район и град. 

Енергийният атлас на град София показва хоризонтално геопространствено консумацията на електроенергия от различните типове сгради на територията на Столична община. Разработен е на базата на отворени данни от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, където са публикувани данните за консумацията на около 2500 сгради, разпилени в 10 категории, обясни гостенката. 

"На база на статистически анализ изчисляваме т.нар. доверителен енергиен интервал - горна и долна граница на енергийна консумация и всичко това е визуализирано на географска карта, която показва, че Южните, Юго-източните и Централните райони са с много високи пик на енергийната консумация". 

За градските топлинни острови гостенката каза, че това са места в града, където температурата е завишена с от 2 до 5 градуса в сравнение с покрайнините. "Причината е, че сградите, пътната мрежа и останалата инфраструктура поглъща слънчева енергия, отделя се топлина и тя води до затоплянето на съответните райони. Трафикът също оказва влияние, презастрояването, демографският ръст, липсата на зелени площи".

"Зелените клинове на София са застрашени в следствие на презастрояването. Управляващите трябва да се стараят да запазят тези зелени коридори (към Витоша - бел. ред.), за да позволим на града да функционира оптимално". 

Други зелени атласи, свързани с градските острови на топлина, са разработени в Швеция - на многофамилния сграден фонд,  а също и в Берлин, където енергийният атлас се използва за енергийно планиране. В Амстердам той е основа за устойчива енергийна ефективност, намаляване на емисиите и справяне с климатичните промени. В Дания топлинната карта се използва за моделиране на енергийни системи, сподели събеседничката. 

"От Коперникус могат да бъдат получени данни за около 100 острова на топлина в различни европейски градове. Силни острови на топлина се наблюдават във Виена, Рим, Париж, Мюнхен. Нашата цел в GATE е да се насочим към изследване на такива острови на топлина в София и като цяло в България". 

На въпроса какво представлява Цифровият двойник на град София, който институтът GATE разработва гостенката сподели: "Цифровият двойник е мощен инструмент за планиране, анализиране, тестване на градските процеси и явления. Започнахме със създаването на 3D модел на града, който от една страна описва геометрията на обектите - сгради, зелени площи, инфраструктура - а от друга страна отразява и техните характеристики, тоест семантиката на тези обекти. Използвахме енергийният атлас, за да добавим допълнителни характеристики, свързани с енергийната консумация, които могат да бъдат видяни в уеб-приложение в 3D среда". 

Какви са мерките, които трябва да се предприемат за ограничаването на градските топлинни острови?  Има ли опасност те да се разширят ако не се вземат мерки? Как могат да се намалят последиците от това явление? Застрашени ли са в момента зелените клинове на София? 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.