Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Промените в Кодекса на труда в България гарантират повече прозрачност и предвидимост

Адв. Малена Шейтанова, в "Бизнес старт", 14.09.2022

12:55 | 14 септември 2022
Обновен: 12:58 | 14 септември 2022
Автор: Галина Маринова

Целите на промените в българския Кодекс на труда, след транспонирането на европейските директиви, е да има прозрачност и предвидимост. Това коментира адв. Малена Шейтанова, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

"Нови изменения на Кодекса на труда влязоха в сила на 5 август с обратно действие към 1 август, като те въвеждат в националното законодателство изискванията на две европейски директиви - 2191152 и 1158. Първата касае прозрачни и предвидими условия на труд в рамките на общността, а втората - баланс на интересите на служителите между професионалния и личния живот". 

Тези промени влизат "буквално в последния ден от срока" за транспониране на директивата - 1 август, което дава и обяснение за приетия подход - части от директивата са възприети, а други - не, което поражда сериозни практически въпроси, коментира адв. Шейтанова. 

Най-общия преглед на промените касае няколко насоки, обясни гостенката. "Вменено в тежест на работодателя е информационното задължение да информира служителите за нови обстоятелства, свързани с изпълнение на трудовите задължения и тяхното прекратяване. Новото е, че до момента работодателя имаше ангажимент за информиране за обстоятелствата, реда и процедурата за конкретните мотиви тогава, когато пристъпва към уволнение. Сега това ще трябва да бъде предварително и писмено информиране на служителите за основания, съгласно Кодекса на труда. Има и други информационни ангажименти, включително и за правилата за работната заплата. Друго задължение е за незабавно информиране за характера на работата при промяна на трудовия договор, а не както до сега - при първа възможност и най-късно до един месец".

"Друго изменение касае промяната на изпитателния срок за служителите, които са на срочен трудов договор. Когато предвидения срок е по-малко от година, той вече не е шест месеца, а само един". 

Трета група промени касае съвместяването на професионалния и личния живот, добави събеседничката. "Визират се родителите на деца до осем годишна възраст, както и полагащите грижи за свои близки в тежко физическо състояние, като тепърва предстои да се конкретизира какво точно се има предвид под тази формулировка".

Тези две групи ще имат право в законоустановена нова процедура да поискат писмено от работодателя да преминат на дистанционна работа или друг облекчен режим, като за работодателя това не поражда задължение да приеме това предложение, освен при отхвърляне да изложи писмени мотиви в едномесечен срок, добави адв. Шейтанова. 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.