Щетите от нездравословна храна, емисии от фермите са над $10 трилиона годишно

Графика на деня, 06.11.2023 г.

13:14 | 6 ноември 2023
Автор: Силия Бергин
Графика: Bloomberg
Графика: Bloomberg

Хранително-вкусовата и селскостопанската промишленост струват на световната икономика повече от 10 трилиона долара годишно поради нездравословни диети, екологични щети и недохранване.

Около 70% от тези „скрити разходи“ идват от консумацията на ултра-преработени храни и диети с високо съдържание на мазнини и захар, според доклад от понеделник на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO). Това води до затлъстяване и незаразни заболявания, което води до загуба на производителност на труда, особено в страните с по-високи и средни доходи.

Глобалната хранително-вкусова промишленост и селскостопанските пазари бяха обект на все по-голямо внимание, след като инвазията на Русия в Украйна повиши цените, като добави към кризата с разходите за живот. Скритите разходи, идентифицирани от FAO в нейното проучване на 154 държави, имат непропорционално въздействие върху по-бедните нации, където загубите са свързани главно с бедност и недохранване.

Скритите разходи варират от 10 трилиона до 16 трилиона долара годишно, като вероятният резултат е 12,7 трилиона долара, според FAO. Около една пета от тези разходи са свързани с околната среда, включително емисии на парникови газове и азот, промени в земеползването и използване на вода.