Какви са основните изисквания да получите кредит?

15:57 | 14 ноември 2019
Обновен: 09:05 | 4 юни 2020
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Бързите кредити, известни също като спешни кредити и кредити до заплата, са краткосрочни заеми за ниски суми. Те имат сравнително по-високи лихви от потребителските кредити и се връщат веднага, когато длъжникът получи заплата. Тези заеми са проектирани така, че да са бързи и лесни и като цяло има много малко ограничения кой може да получи такъв кредит. Те са предназначени да помогнат на потребителите да получат бързи пари в брой. Кредитите до заплата се наричат и авансови или отсрочени заеми.

Какви са изискванията да получиш бърз кредит?

- Когато кандидатствате за бърз кредит, фирмата кредитор Ви оценява по различни параметри. Според Микро Кредит има няколко изисквания, които са валидни за всички фирми. Ето, кои са те:

- Кредитополучателят трябва да има активна банкова сметка;

- Кредитополучателят трябва да има някакви доходи и евентуално да може да ги докаже;

- Нужно е, да притежава лична карта, която е валидна;

- Нужно е, да е навършил и пълнолетие.

Има фирми за бързи кредити, които могат да одобрят клиент за броени минути, ако отговаря на всички изисквания. В най-редовния случай, парите се теглят от сметката на длъжника, когато той получи заплата, така наречения кредит до заплата. В някои страни, в които е по-развита чековата система, длъжникът пише чек на кредитора и той го осребрява на датата на падежа. Ако обаче стане така, че плащането към фирмата кредитор се забави по някаква причина започват да се начисляват такси и се увеличава лихвата. Това обаче са крайни случай и рядко се стига до тях. Ако се наложи, плащанията се разсрочват срещу оскъпяване на заема.

По принцип, бързите кредити са достъпни до всички хора, дори и до тези, които имат лоша кредитна история.

Какви суми се отпускат при бързите кредити?

Обикновено сумите не са високи, защото това са краткосрочни кредити. Има обаче значение какви доходи получава клиента и спрямо тях сумата може да нарасне. Ако отворите уебсайт на фирма за бързи кредити ще видите, че максималната сума е до 3,000 лв. Хубаво е, обаче да не се кандидатства за много заеми едновременно, нито за по-голям размер отколкото може да се върне.

Какви са лихвите при бързите кредити?

Освен задължителните изисквания, които трябва да спазвате е нужно и да знаете точно как ще върнете парите. Тоест откъде ще дойдат други пари, за да покриете заема. Преди българското законодателство да сложи лимит на ГПР (годишен процент на разходите), е било възможно неправомерно действащи фирми да начисляват огромни лихви. Сега обаче, когато това е ограничено от закона, не е валидна заплаха. При всяко положение, колкото и да са полезен финансов инструмент, тези заеми са скъпи заеми, заради това не трябва на тях да се гледа безотговорно. Какво означава, че тези заеми са скъпи? Цената на един заем се определя от лихвата му.

Като цяло изискванията от фирмата кредитор никак не са много. Процесът за кандидатстване също е много лесен и одобрението е бързо. Повечето кредитни компании предлагат на клиентите си възможността да кандидатстват за бърз кредит онлайн, което прави нещата, като детска игра. С няколко клика се определя периода за вземане на кредита, както и колко да е месечната вноска. Този вид кандидатстване, позволява да се подават документи дори и през официалните празнични дни и уикендите. Ако ситуацията е такава, то одобрение се получава в първите минути на първият работен ден.

Лесният достъп и малкото изисквания са предпоставка за несериозно отношение към тези заеми. Компаниите обаче в сектора се борят с тази тенденция успешно вече няколко години. Бързите кредити предлагат пари назаем, които хората в нужда не биха получили по друг начин. Подвеждащото улеснение за получаване на желаната сума обаче не трябва да означава, че тя не трябва да се върне. Даже нещо повече, колкото по-бързо е взет един заем и колкото по-малък на размер е той, толкова в по-кратък период трябва да се изплати.