"Хлебни Изделия-Подуяне" АД - в несъстоятелност продава част от имуществото си

Предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 10.05.2019 г.

13:49 | 16 април 2019
Снимка: Investor Media Group
Снимка: Investor Media Group

Синдикът на „Хлебни Изделия-Подуяне” АД - в несъстоятелност, обявява на интересуващите се, че пристъпва към продажба по реда на чл.718 ТЗ чрез пряко договаряне на обособената част от имуществото на дружеството, представляваща: (i) сгради на „Хлебозавод 2 – Подуяне”, както следва: (а) Контролно-пропускателен пункт; (б) Зала за събрания; (в) Склад; (г) Музей – склад; (д) Кафе-магазин; (е) Стол със складове и битови помещения, ведно с открит навес; (з) Котелно помещение, (и) седем производствени сгради с разгърната застроена площ от 10 542.94 кв.м., ведно с (ii) 14 176/18 176 ид. части от поземления имот, в който са изградени сградите, представляващ УПИ Х, кв. 9 на м. НПЗ „Хаджи Димитър - Малашевци”, гр. София, и подобренията в имота, при цена от 3 124 274.50 лева.

Предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 10.05.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” №9, офис №6.

По въпроси, свързани с продажбата, връзка със синдика можете да осъществите на телефон 02/986-35-26.