България е на последно място по БВП спрямо другите страни от ЕС

Страната ни продължава да изостава и сближаването ни до икономиката на ЕС остава мечта.

14:27 | 19 юни 2018
Автор: Катерина Хапсали
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

България продължава да изостава сериозно спрямо останалите държави от Европейския съюз (ЕС) по развитие на икономиката. Страната ни остава на последно място в общността по БВП и потребление на глава от населението спрямо средното за блока равнище, показват предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат, пише Investor.bg

Измерено в паритет на покупателната способност, потреблението в България през миналата година е било 55% от средното за ЕС. Това все пак показва известно подобрение, тъй като през 2016 г. средно то е било на ниво от 2 пункта по-ниско – 53% от средното за ЕС.

На предпоследно място остава Хърватия с 61%, а преди нея е Унгария – с 63%. Румъния, която миналата година си разделяше 26-ото място с Унгария, излиза с една позиция напред, и то с доста по-добър резултат – 68% спрямо 63% през 2016 г.

В Латвия индивидуалното потребление, измерено в паритет на покупателната способност, достига 70% от средното за ЕС, а в Естония – 72%.

Лидери в класацията пък са Люксембург – 130% от средното равнище за ЕС, Германия – 122%, и Австрия – 118%.

В същото време БВП на глава от населението – показател за икономическата активност, също показва значителни разлики между страните членки на ЕС. През 2017 г. БВП на глава на населението, измерен в паритет на покупателната способност, в България възлиза на 49% от средното за ЕС през 2017 г. Преди нас отново е Хърватска с 61%, но този път Унгария и Румъния си разменят местата съответно с 68% и 63% от средното за ЕС.

Най-висок стандарт поддържат жителите отново на Люксембург. БВП на глава от населението там достига 253% от средното равнище в съюза.

По този показател обаче Германия изостава доста след други страни в Европа. Страната бележи БВП на глава от населението от 123%, оставайки след Ирландия (184%), Австрия и Холандия (по 128%) и Дания (125%).

Средно за еврозоната потребление на глава от населението достига 105% от средното за ЕС, а БВП на глава от населението - 106%, показват още данните, пише още Investor.bg