Потребителското доверие през юли нараства с 1,6 пункта

Негативизмът спрямо безработицата през последните 12 месеца намалява

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

През юли 2017 общият показател на доверие на потребителите нараства с 1,6 пункта в сравнение с нивото си от април. Повишаване на потребителското доверие се наблюдава сред населението, както в градовете, така и в селата - съответно с 1,2 и 2,8 пункта, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се подобрява - увеличение на балансовия показател с 3,9 пункта, коментират от НСИ. "Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. По-благоприятни в сравнение с април са оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства".

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца негативизмът също намалява. Прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1,0 пункт.

През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано.

Последната анкета отчита известно подобрение (с 2,1 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Потребителите в селата са благоприятно настроени да извършват такива покупки и през следващите дванадесет месеца, докато при градското население очакванията са по-резервирани.

Последни новини
Още от Новини