ЕК прогнозира забавяне на икономическия растеж на България

Прогнозата на Брюксел остава без промяна, като очакванията са за 2017 растежът да се забави до нива от 2,9%

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Европейската комисия (ЕК) остави без промяна прогнозата си за икономиката на България през тази и следващата година, пише Investor.bg. Комисията очаква икономическият растеж да се забави до 2,9% през тази година и до 2,8% през 2019, каквото беше записано и в есенната икономическа прогноза.

Брюксел очаква през тази година инфлацията да стане положителна, като ръстът на потребителските цени ще достигне 1%. Инфлацията се очаква са е ускори до 1,2% през 2018. Ще продължи и плавният спад на безработицата у нас, сочат данните – до 7,1% през тази и 6,3% през следващата година, както и на бюджетния дефицит – съответно до 0,8% от БВП и 0,7%.

След резкия ръст на държавния дълг през 2016 г. ЕК прогнозира, че той ще се понижи от 29,4% от БВП до 26,3% през тази година и 25,9% през 2018 г. Излишъкът по текущата сметка се очаква да достигне 1% от БВП през тази година и да се понижи до 0,6% от БВП през следващата.

Основен двигател на икономиката през миналата година е било вътрешното търсене за сметка на инвестициите, които са намалели заради забавеното усвояване на средствата от ЕС. През тази година обаче се очаква ускоряване на инвестициите заради стартирането на повече проекти, финансирани с европейски средства.

Като водещ вътрешен риск пред растежа от Комисията посочват усвояването на еврофондовете и политическата несигурност предвид предстоящите предсрочни избори. Сред основните външни рискове са по-слабото търсене от основните търговски партньори от ЕС и нарастващите цени на петрола.

Възстановяването в ЕС продължава

За целия ЕС и еврозоната Комисията очаква икономическото възстановяване да продължи. ЕК прогнозира, че растежът на БВП на еврозоната ще е 1,6% през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Това е леко повишение спрямо есенната прогноза, когато се очакваха растеж от съответно 1,5% за 2017 г. и 1,7% за 2018 г.

Растежът на БВП в целия ЕС се очаква да е сходен – 1,8% през тази и следващата година. Предишната прогноза беше за съответно 1,6% за 2017 г. и 1,8% за 2018 г.

Основен двигател на растежа ще остане частното потребление, а очакванията обаче са потребителските разходи да се забавят заради ръста на инфлацията. Инфлацията в Европа нараства отскоро заради увеличението на цените на енергията, отчита ЕК. През тази и следващата година се очаква тя да достигне по-високи равнища, макар и все още под средносрочната цел от 2%. Като цяло инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2% през 2016 г. до 1,7% през 2017 г. и 1,4% през 2018 г. Според прогнозите за ЕС инфлацията ще нарасне от 0,3% през 2016 г. до 1,8% през 2017 г. и 1,7% през 2018 г.

ЕК очаква и умерен ръст на инвестициите заради все още ниските разходи за финансиране и засилването на икономическата активност в световен мащаб. Според прогнозата като цяло инвестициите в еврозоната ще нараснат с 2,9% през тази година и с 3,4% през 2018 г. (съответно 2,9% и 3,1% в ЕС).

Делът на инвестициите в БВП обаче продължава да е по-нисък спрямо началото на века (20% през 2016 г. в сравнение с 22% през 2000 – 2005 г.). Тази трайна слабост по отношение на инвестициите поставя под съмнение устойчивостта на възстановяването и потенциала за растеж на икономиката, подчертават от Комисията.

Брюксел очаква и плавно понижаване на безработицата, дълга и дефицита в ЕС и еврозоната като цяло. Като основен риск пред общността ЕК очертава несигурността заради Доналд Тръмп и множеството парламентарни избори в членки на Общността през тази година.

Последни новини
Още от Новини