Агенцията по заетостта в Германия преразглежда данните за безработните

Досиетата на около 290 000 дългосрочно безработни са били грешно или неправилно попълнени

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Управлението на документите в много центрове за работа трябва да е било ужасно. Федералната сметна палата споменава за множество случаи, в които „то се прекъсва за няколко месеца“. Стотици хиляди дългосрочно безработни са засегнати. Това пише германската медия Der Spiegel.

Федералната агенция по заетостта реагира на упреците. Центровете за работа трябва редовно да проверяват информацията си. Съответно указание за това е влязло в сила, каза говорителка. При необходимост информацията трябва да бъде коригирана.

Трябва да се използват автоматизирани тестови системи

Според досега непубликувания доклад на одиторите центровете по заетостта наскоро са съобщили за 290 000 души с грешен статус в статистиката - 8,6% от бенефициентите. Съответно около 115 000 безработни не са били записани като такива.

Одиторите вече са отстранили онези, които са били неправилно отразени и поради това са твърде много регистрираните като безработни. Сметната палата се позовава на извадка от 770 случая в 219 центрове за работа.

Новата директива задължава центровете за работа да използват автоматизирани системи за тестване редовно, спомена говорителката на БА. Трябваше да се намерят случаи, при които статусът или данните на засегнатите са се оказали неправдоподобни или непоследователни в информационната система на Агенциято по заетостта. Директивата беше съгласувана с Федералното министерство на труда, общинските сдружения и провинциите.

Безработица в Германия

Дори и официалните данни за броя на безработните да са правилно записани, няма да е посочена действителната безработица. Така например безработни или хора с увреждения не са включени в мерки за заетостта, а на непълен работен ден.

Последни новини
Още от Новини от света