Какво показаха стрес тестовете на банките в Европа

Италианската Monte dei Paschi в най-слаба позиция

UniCredit Bank, Милано. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg UniCredit Bank, Милано. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Късно в петък Европейският банков орган публикува резултатите от срес тестовете, които проведе сред най-големите 51 европейски банки. До голяма степен резултатите показват, че банките в Европа разполагат с достатъчно капитал да устоят на нова финансова криза.

Една банка обаче се откроява със слабото си представяне, ако се стигне до неблагоприятни икономически условия. Става въпрос за италианската Monte dei Paschi, чието отношение на капиталова адекватност на капитала от първи ред ще падне под 0% и ще достигне -2,44% към края на тригодишния период, който стрес тестът допуска. Негативният сценарий, изготвен от Европейския банков орган, допуска понижение в реалния БВП на ЕС от 1,2% през 2016, 1,3% през 2017 и 0,7% през 2018. Това е прогресия, която представлява със 7,1% по-лош сценарий спрямо основния. При това условие собственият капитал от първи ред на Monte dei Paschi ще падне до ниво от -2,44% спрямо рисковопретеглените активи на банката. Това от своя страна представлява спад от 14,51% за италианската банка спрямо текущите нива.

Банките с най-ниско отношение на капиталова адекватност на капитала от първи ред в лошия сценарий, допускан от стрес тестовете:

Източник: Bloomberg

Втората голяма европейска банка, която би била най-силно засегната в негативния сценарий е ирландската Allied Irish Banks, която ще разполага със собствен капитал от първи ред на ниво от 4,31% от рисковопретеглените активи в края на 3-годишния период.

Още 6 от топ банките в Европа остават под границата от 7,5% в лошия сценарий.

Най-силно засегнати в процент при спад на отношението за капиталов адекватност на капитала от първи ред в лошия сценарий биха били банките от Ирландия, Холандия и Италия. Най-малък негативен ефект пък ще почувстват големите кредитори в Швеция, Испания и Дания. Германската NRW.BANK пък ще се представи най-добре по този показател към края на 2018, показва докладът на Европейския банков орган.

Средното ниво на капиталова адекватност на капитала от първи ред за най-големите 51 банки в Европа ще бъде на ниво от 9,2% в лошия сценарий.

Последни новини
Още от Анализи