Инфлацията в България се забавя за 2-ри месец поред

Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%

11:53 | 14 юни 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

През май 2024 г. месечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%, по данни на НСИ. Те показват, че инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%.


Източник: НСИ

Намаление на цените на стоките и услугите се наблюдава в секторите на: транспорта, развлеченията и културата, хранителни продукти, жилища и битови сметки. А увеличение може да видим при: алкохолните напитки и тютюневите изделия, ресторанти и хотели, облекло, здравеопазване и образование.

Спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) месечната инфлация за май 2024 г. е 0%, а годишната спрямо май 2023 г. е 2,7%. Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.6%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%.


Източник: НСИ

Според индекса на цените за малката кошница през май 2024 г. е регистрирано намаление с 0.5% на месечна база и увеличение с 0.4% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.9%; нехранителни стоки - намаление с 0.4%; услуги - увеличение с 0.2%.