Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

БНБ вероятно ще вземе мерки за жилищното кредитиране, но след време

Гл. ас. д-р Мирослав Владимиров, преподавател в Икономическия университет - Варна (член на Съвета на директорите на "ЕРА България"), "Бизнес старт", 30.05.2024 г.

10:25 | 30 май 2024
Обновен: 10:32 | 30 май 2024
Автор: Даниел Николов

Годишни ръстове над 70% при новоотпуснатите жилищни кредити, каквито данни обяви БНБ, не са устойчиви, но периодът е прекалено кратък, за да се правят сериозни заключения. Тенденцията за растящите ипотеки не е функция на намаляващите лихви с близо 0.3% през последните три години. Това каза гл. ас. д-р Мирослав Владимиров, преподавател в Икономическия университет - Варна (член на Съвета на директорите на "ЕРА България"), в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

По данни на БНБ през април тази година банките са отпуснали нови ипотеки за общо 864 млн. лв., а като се извадят предоговорените кредити и тези за рефинансиране сумата става 668 млн. лв. Това е със 73% повече спрямо обема нови ипотеки през април миналата година. Лихвите продължават да бъдат един от най-ниските в света - през април средният лихвен процент по новите ипотеки се понижава с 0.06% до 2.49%.

"Две са основните причини за ръста на ипотеките - ръстът в цените на жилищата, 10% на годишна база за 2023 г., и ръстът на броя на сделките - за 2023 г. те са нараснали с 26%."

Устойчивият ръст на цените мотивира повече домакинства да излязат на пазара, включително с кредити, каза Владимиров, и това може да е създало повече оптимизъм на пазара. От друга страна, кредитоспособността на домакинствата се е покачила тройно през последните пет години заради ръста на доходите и ниските лихви, добави той.

Докато количеството оптпуснати кредити може да изглежда голямо, съотношението ипотеки/БВП нараства само с 1% спрямо миналата година, каза Владимиров. България има и едно от най-ниските съотношения ипотеки/разполагаем доход - под 20%.

"Кредитът расте много, но имаме много нискозадлъжнели домакинства, което прави рискът не чак толкова голям за пазара."

Има устойчив ръст на броя на сделките от началото на година, като в мрежата на "ЕРА България" той е 35% за миналата година, каза Владимиров.

БНБ предупреди банките да следят по детайлно отпускането на кредити, но това не е затягане на правилата за кредитиране, като централната банка дори не е определила стойности за показаталите.

"Има стремеж да има унифицирана методика, а на следващ етап БНБ да въведе пределни стойности на тези показатели. Но те и в момента съществуват и банките ги спазват."

Банките в България вече са доста консервативни и не позволяват на домакинствата да поемат кредити извън разумния риск. Все пак е вероятно БНБ да наложи някакви тавани на някои от съотношенията при отпускане на кредити в бъдеще, коментира Владимиров.

Целия разговор може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.