Икономиката отчита по-голямо повишение спрямо второто тримесечие

През второто тримесечие годишният ръст беше значително по-голям - с 9.9%

17:00 | 7 декември 2021
Обновен: 20:59 | 7 декември 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие е с 4.6% спрямо същия период на 2020 г., а повишението спрямо второто тримесечие на тази е с 0.6%, сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. Това е значително подобрение спрямо експресните данни по изчисления към средата на ноември, когато беше отчетен годишен ръст от едва 0.4 на сто.


През второто тримесечие годишният ръст беше значително по-голям - с 9.9%.


Стойността на произведения между юли и септември БВП е 36.133 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21777 млн. долара и съответно на 3159 долара на човек от населението, пресмята НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18.475 млрд., като на човек се падат 2680 евро.


Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31.201 млрд. лв. по текущи цени.


През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо година по-рано с 0.8 процентни пункта до 7.6%.


Индустриалният сектор увеличава дела си с 0.6 процентни пункта до 26.4%.


Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до 66% при 67.4% година по-рано.


За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75.1% от произведения БВП. Инвестициите формират 14.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.