ЕК предложи за разглеждане първоначален набор от мерки за модернизиране на СТО

ЕС продължава да бъде твърд поддръжник на многостранната търговска система

18:30 | 18 септември 2018
Снимка: Dario Pignatelli/Bloomberg
Снимка: Dario Pignatelli/Bloomberg

На заседание в Женева, организирано от Канада по повод реформата на Световната търговска организация (СТО) и предвидено за 20 септември, Европейският съюз (ЕС) ще представи на партньорите си своето виждане за тази реформа, очертано в публикуван днес документ.

Европейската комисия (ЕК) предложи за разглеждане първоначален набор от идеи за модернизиране на СТО и за пригаждане на правилата на международната търговия към предизвикателствата на глобалната икономика.

При представянето на концептуалния документ на Комисията комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви, че нуждата от мерки за адаптацията на СТО към новите условия в световната търговия е видима. 

"През последното десетилетие многостранната система за търговия осигуряваше стабилна, предсказуема и ефективна рамка за дружествата от цял свят и помагаше на много икономики да се развиват бързо. Дори и днес ролята на СТО за гарантиране на отворена, справедлива и основана на правила търговия е незаменима. Но въпреки своя успех СТО не успява да се адаптира достатъчно добре към бързо променящата се световна икономика. Светът се промени, но СТО остана същата. Крайно време е да вземем мерки, за да помогнем на системата да се справи с предизвикателствата на днешната световна икономика и отново да заработи в полза на всички. А именно ЕС трябва да бъде водещ в този процес".

ЕС продължава да бъде твърд поддръжник на многостранната търговска система. По тази причина Европейският съвет от 28—29 юни 2018 г. възложи на ЕК да прокара модернизация на СТО, за да може тя да се адаптира към променящия се свят и да се повиши ефективността ѝ.

В публикувания днес концептуален документ на ЕС, който вече бе обсъден с държавите членки, се очертава насоката на тази кампания за модернизация.

Без да се засяга окончателната позиция на ЕС по тези въпроси, идеите са свързани с три ключови области: актуализиране на набора от правила в областта на международната търговия, така че да обхванат днешната глобална икономика, укрепване на ролята на СТО като наблюдател и преодоляване на наблюдавания застой в системата за разрешаване на спорове на СТО.