Колкото по-образовани са индийците, толкова по-вероятно е да останат без работа

Данните показват рязко несъответствие между уменията на работната сила и работните места, които се създават на пазара

18:00 | 29 март 2024
Автор: Ануп Рой
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Според Международната организация на труда в Индия младежите с висше образование са по-склонни да бъдат безработни от тези без образование.
Процентът на безработните висшисти е 29,1%, което е почти девет пъти повече от 3,4% за тези, които не могат да четат и пишат, показва нов доклад на МОТ за пазара на труда в Индия. Равнището на безработица за младите хора със средно или висше образование е шест пъти по-високо - 18,4%.

Безработицата в Индия е проблем предимно сред младите хора, особено сред младежите със средно или по-високо образование, и се засилва с течение на времето“, се казва в доклада на МОТ.

Безработицата се покачва с нивото на образование в Индия

Данните показват рязко несъответствие между уменията на работната сила и работните места, които се създават на пазара. Те също така подчертават предупрежденията на известни икономисти като бившия управител на централната банка Рагурам Раджан, че лошото училищно образование в Индия ще попречи на икономическите ѝ перспективи с течение на времето.

Равнището на младежката безработица в Индия сега е по-високо от световното“, заяви МОТ. „Индийската икономика не е в състояние да създаде достатъчно високоплатени работни места в неселскостопанските сектори за новите образовани младежи, които навлизат в работната сила, което се отразява във високия и нарастващ процент на безработица.“

В Китай равнището на безработица сред младежите на възраст 16-24 години се покачи до 15,3% през първите два месеца на годината, което е около три пъти по-високо от равнището от 5,3% за градското население.

Докато делът на младите безработни индийци - на възраст 15-29 години - спада до 82,9% през 2022 г. от 88,6% през 2000 г., делът на образованите младежи се покачва до 65,7% от 54,2% през периода, сочат данните на МОТ.

Естество на безработицата в Индия по пол

Жените са особено засегнати. Те представляват 76,7% от образованите безработни младежи в сравнение с 62,2% при мъжете, сочат данните. Безработицата също така е по-висока в градските райони, отколкото в селските.

Индия има един от най-ниските проценти на участие на жените в работната сила в света - около 25%, посочва МОТ. По време на пандемията този показател се е подобрил след „значителното увеличение“ на заетостта за препитание, посочва тя.

В доклада се предупреждава и за нарастването на т.нар. gig jobs, или временна и нископлатена заетост, като например шофьори на хранителни доставки. Цифровите платформи размиват разликата между наетите и самостоятелно заетите лица, което създава нови предизвикателства за благосъстоянието и условията на труд на работниците, заяви МОТ.