ЕЦБ се приближава към нова рамка, някои се надяват на междубанково съживяване

Преминаването към новата система ще отнеме на ЕЦБ поне две години, тъй като излишната ликвидност се изпарява от финансовите пазари

09:00 | 25 февруари 2024
Автор: Яна Рандоу, Марк Шроерс
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Според запознати с дебата, Европейската централна банка е близо до постигането на съгласие по нова парична рамка, която, както се надяват някои служители, ще отвори вратата за окончателно съживяване на междубанковия пазар.

Устройството - обсъждано от Управителния съвет на заседание тази седмица - ще бъде пригодено за 20-те държави от еврозоната, а не по образец на някоя друга юрисдикция, казаха хората, които помолиха да не бъдат идентифицирани, разкривайки лична информация. 

Преминаването към новата система ще отнеме на ЕЦБ поне две години, тъй като излишната ликвидност се изпарява от финансовите пазари, казаха те. 

Политиците все още са на път да обявят резултатите през пролетта, добавиха хората. Говорител на ЕЦБ отказа коментар.

Амбициите на някои длъжностни лица да насърчат по-широко завръщане на междубанковото кредитиране и скептицизмът на други, че такъв сценарий е лесно постижим, подчертават предизвикателствата пред изтръгването на финансовата система от прекомерната подкрепа на централните банки. Именно пълното спиране на междубанковото кредитиране през 2008 г. доведе до екзистенциални пазарни сътресения и до преразглеждане на начина, по който паричните власти поддържат банките на повърхността.


ЕЦБ се стреми към по-малък баланс

Длъжностните лица са твърдо решени да намерят рамка, която да обслужва нуждите на политиката в региона, а не да предоставя твърд корсет, в който да се използват инструментите, заявиха хората, които подчертаха, че все още не са взети никакви решения и убежденията могат да се променят. 

Разглежданият проект ще позволи на ЕЦБ да работи с по-малък баланс и все пак да осигури стабилни условия за финансиране на банките. Предвижда се да се разчита на притежавани облигации и банкови заеми, за да се осигури достатъчна ликвидност.

Продължават дискусиите за това как да се балансират двата инструмента, като тези подробности са от ключово значение за определяне на ролята, която междубанковото кредитиране може да играе при разпределянето на ликвидността в блока от 20 държави.

Структурният портфейл от облигации ще осигури част от необходимото финансиране, макар и не достатъчно, за да задоволи изцяло нуждите на банките. Според хората е целесъобразно да се обмисли по-кратък матуритет на този портфейл. Размерът му не е определен.

Освен това банките ще могат да участват в операции по рефинансиране, като се очаква продължителността им да бъде подобна на предлаганите през последните години. Длъжностните лица не изразиха сериозни възражения срещу запазването на настоящата политика за удовлетворяване на всички заявки при фиксиран лихвен процент.