Американците все още разполагат с много пари в брой

В края на 2019 американските домакинства са притежавали около $1 трлн., а през второто тримесечие на 2022 г. - $4,7 трлн.

09:00 | 2 декември 2022
Американците все още разполагат с много пари в брой

От Джъстин Фокс

Непосредствено преди пандемията, в края на 2019, американските домакинства са притежавали около $1 трлн. в брой или по сметки, по които могат да се издават чекове. През второто тримесечие на 2022 (по данни на Федералния резерв), сумата е скочила до $4,7 трлн. Нищо подобно не се е случвало през последните 70 години – макар, че статистическите данни за потребителските разходи сочат, че нещо подобно се е случило по време на Втората световна война.

Ясно е какво отприщи натрупването на тези парични средства: Федералното правителство вкара почти $1,5 трлн. директно в джобовете на американците през 2020 и 2021 под формата на стимулиращи чекове и допълнителни обезщетения за безработица, а други програми за социални помощи непряко наляха допълнително още подобни суми. Тези, които запазиха работните си места и/или бяха над границите на доходите, определени за стимулиращите чекове, се радваха на неочаквани печалби от фондовия и жилищния пазар. Възможностите за харчене бяха малко, особено в началото на пандемията, а доскоро лихвените проценти бяха толкова ниски, че нямаше особен смисъл да се прехвърлят пари от разплащателната сметка (или изпод матрака).

По-малко ясно е защо паричните запаси продължават да се увеличават през тази година и какво може да бъде икономическото им въздействие. Паричната възглавница може да изолира потребителите от повишаването на лихвените проценти от страна на Фед, но това вероятно затруднява централната банка да намали инфлацията, което налага още по-голямо повишаване на лихвените проценти. Ще бъде интересно да се види дали данните за третото тримесечие, които трябва да бъдат представени през декември, най-накрая ще покажат спад.

Графика

● ВРЪХ НА РАЗХОДИТЕ

Лична норма на спестяване в САЩ (разполагаемият доход минус разходите) през 2020 е била 17%, по данни на Бюрото за икономически анализи на САЩ - най-високият годишен процент след Втората световна война. Рекордът от 27,9% датира от 1944

● Валута и депозити на домакинствата и организациите с нестопанска цел през 2022

● ТРЕВОЖНА ТЕНДЕНЦИЯ?  Нормата на спестяване през третото тримесечие падна до 3,3% - най-ниското ниво от онези 3% през четвъртото тримесечие на 2007, в началото на Голямата рецесия.

● ГОЛЕМИ РАЗХОДИ

Потребителите в САЩ харчат годишно $17.6 трлн. през септември, в сравнение с $14,8 трлн. през февруари 2020, което представлява коригирано спрямо инфлацията нарастване спрямо историческите средни стойности.

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Доходите на най-ниската пета група са намалели с зели 73 % през първата половина на 2022, по данни на Фед, докато всички останали подоходни групи регистрират печалби.