Иновации в инвестирането в България: Автоматизираното инвестиране в борсово търгувани фондове

Интервю с Ивайло Пенев, член на Съвета на директорите и ръководител на отдел „Управление на активи“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

18:08 | 2 февруари 2022
Обновен: 16:53 | 3 февруари 2022
Снимка: Елана
Снимка: Елана

 

Ивайло Пенев е член на Съвета на директорите и ръководител на отдел „Управление на активи“  на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Има 20 г. професионален опит на финансовите пазари включващ валутни, дългови и капиталови инструменти и управление на портфейли. Завършил е магистратура по Финанси в Университета за национално и световно стопанство в София, MBA програмата на Vienna University Executive Academy с изнесено обучение в Harvard University, и е сертифициран финансов анализатор (CFA). Преподавал е в магистърската програма по Финанси на Нов български университет – София и е изнасял лекции за бакалавърската програма и съвместната MBA програма на Американския университет в България със SDA Bocconi. Консултира водещи одиторски компании в регулярните проверки на активите на банките и застрахователните компании в България.

В българската фондова индустрия се появи за първи път един нов американски инвестиционен модел, който е непознат за местните инвеститори. Как убедихте американските си партньори да предоставят модела си в малък пазар като България?

Ned Davis Research е глобална компания за анализи, която има 4 десетилетия история и помага в ежедневната дейност на стотици от най-големите инвестиционни компании в света. Първата ми среща с философията на нейния основател Нед Дейвис беше преди години, след като прочетох една от книгите му. Описаният подход беше ясен, добре обоснован логически и пасна отлично на моето разбиране за инвестирането. Така започнах да следя труда на компанията и след като бизнесът им с модели за алокация на активи натрупа достатъчна история, се роди идеята да ги ползваме за управление на средствата на нашите инвеститори. Тъй като наистина бях голям почитател на Нед Дейвис, мисля че това си пролича в разговорите ни с американските ни партньори. Със сигурност помогна и щатското ми образование и времето, прекарано в различни инвестиционни компании там. Когато вярваш силно в нещо и говориш открито, не е трудно да запалиш и насрещната страна за идеята.

Какво представлява този модел за автоматизирано инвестиране?

Моделът представлява комбинация от икономически и пазарни индикатори, които са подбрани по начин, който показва обективно текущата среда. Това позволява бърза реакция при съществена промяна в трендовете и спомага за предпазването от големи загуби. Моделът е динамичен и може да променя теглата на инвестициите си всеки месец. Той избира между 13 широко следени и високоликвидни класа активи (6 в акции, 6 в облигации и кеш), представени чрез щатски борсово търгувани фондове, по-известно като ЕТФ-и. Самият подбор се случва на две етапа. На първия - макроикономически показатели определят разпределението между акции, облигации и кеш, а на втория етап - индикатори за силата на трендовете дават теглата вътре в самите глобални класове – например, на първо ниво имаме 75% в акции, а на второ - тези 75% се разделят между 6-те различни сегмента на борсовите пазари по света, които моделът използва.

Как алгоритъмът на Ned Davis Research може да предвиди пазарните сътресения?

Индикаторите в основата на модела са подбрани по начин, който осигурява наличието на актуална информация. Ето един пример – данните за брутен вътрешен продукт и безработица са много важни икономически данни, но те се публикуват със седмици, дори месеци забавяне след края на периода, за който се отнасят. Често след няколко тримесечия публикуваните данни се ревизират, понякога чувствително. Ако базираме решенията си на подобна информация, ще сме с месеци след трендовете. Именно по тази причина Ned Davis Research са подбрали обективни индикатори, които са налични поне веднъж месечно, а понякога и по-често, и позволяват ръката ни да е на пулса на икономиката и пазарите във всеки един момент.

Каква доходност е показала историята на модела?  Има ли разлика в доходностите при автоматично инвестиране с алгоритъм и при активно управление от портфолио мениджъри?

Моделът приключва годината с печалба от над 19%. За последните 3 г. той носи по 65.7% или 18.3% на година. Цифрите са преди такси. Сами по себе си те изглеждат отлично, но е важно и с какво ги сравняваме. Тъй като моделът позволява наличието и на акции, и на облигации, а в същото време инвестира в различни глобални пазари, то адекватен измерител би бил един смесен глобален портфейл. Ned Davis Research са избрали за сравнение балансиран портфейл, съставен от 60% глобални акции и 40% глобални облигации. За 2021 г. той е донесъл малко над 9% на инвеститорите, а за последните 3 г. – 48.4%, което е равносилно на 14.1% на година за периода. Накратко, моделът се представя отлично и спрямо един пасивен глобален балансиран портфейл.

С какво автоматизираното инвестиране в различни щатски борсово търгувани фондове би превъзхождало избора на инвеститора да си купува ETF-и самостоятелно?

На първо място, нашият фонд дава достъп до инвестиция в щатски борсово търгувани продукти, които не са позволени за непрофесионалните инвеститори в Европа. На второ място, инвестиционните решения са лишени от емоции и лични предпочитания. Те се базират на събиране и анализа на различни индикатори за състоянието на икономиките и за силата на трендовете на отделните пазари. Огромен процент от инвеститорите нямат времето и познанията за подобен анализ. Историята на представянето, както коментирахме по-рано, показва, че моделът се представя видимо по-добре от пасивното инвестиране в съответните борсово търгувани фондове. Не бива да пренебрегваме и липсата на данък печалба за нашият продукт за разлика от 10% ставка при самостоятелно инвестиране в ценни книжа, търгувани на борси извън Европейския съюз.

Големите инвестиционни групи като Морган Стенли и Вангард започват да съчетават активни и пасивни фондове.  Вие също правите за първи път такава комбинация. Това ли е новата вълна във фондовата индустрия?

ЕЛАНА Ned Davis Research Динамична Стратегия инвестира в пасивни борсово търгувани фондове, но сам по себе си е управляван активно. Единствената разлика с традиционните активни фондове е начинът на вземане на решенията – тук това се прави от алгоритъм, а не от портфолио мениджъри.

За големите инвестиционни компании е логично от стратегическа гледна точка да предлагат цялата палитра от възможности. Мисля че тепърва ще виждаме традиционни активни мениджъри да предлагат пасивни фондове, както и традиционни пасивни мениджъри да предлагат активни фондове.

Очаквате ли, че автоматизираните модели и навлизането на изкуствения интелект в инвестирането ще доминират в следващите години?

Софтуерната индустрия води новата индустриална революция. Приложения и алгоритми оптимизират всякакви дейности, за които можем да се сетим. Логично е да навлязат в много сфери от ежедневния ни живот и финансите ще е една от тях. Всъщност различни алгоритми се ползват от години от по-софистицираните инвеститори, но те ще станат достъпни за широката публика под една или друга форма. Нашият нов фонд е прекрасен пример за това.

Дали да очакваме волатилна 2022 година на финансовите пазари или по-скоро стабилизация?

Определено мисля, че 2022 г. ще бъде по-волатилна. Това не е непременно лошо и не значи, че ще видим сривове. През 2021 г. имахме рядко срещана комбинация от позитивни фактори – преминаване на първоначалния шок от пандемията, огромно количество пари, които правителства и централни банки изсипаха и на финансовите пазари, и в сметките на домакинствата, положителни настроения сред потребители и спекуланти. Неслучайно изминалата година завърши на рекордни стойности за редица пазари. Този оптимизъм ще захрани добър старт и на новата година, но след това ще трябва да видим как икономиките и компаниите ще се справят сами, без държавна помощ. Именно това, в комбинацията с връщането към „нормален“ живот без ограничения – нещо, което вярвам всеки от нас желае, ще доведат до сътресения за някои бизнеси и възможности за други. Това ще доведе до волатилност, а тя от своя страна - до възможности. Пожелавам на Вашите читатели и на себе си да се възползваме от тях по най-добрия начин.