Открийте с Visa силата на генеративния AI във финансовата индустрия

09:00 | 20 март 2024
Обновен: 13:05 | 21 март 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Visa
Снимка: Visa

Бързият възход на ChatGPT доведе до скок в популярността на генеративния изкуствен интелект (AI) сред широката общественост. Управляващите екипи се борят с въпроси като „как“, „кога“, „къде“ и „защо“ да включат тези технологии в своите организации.

Тази тенденция не подминава и финансовата индустрия. Със своите уникални характеристики, генеративният AI е особено подходящ за подпомагането на развитието ѝ. Високорискови профили, строги разпоредби, жестока конкуренция и необходимостта от персонализирани взаимодействия с клиентите по време на целия жизнен цикъл на продукта – всичко това превръща изкуствения интелект в инструмент с огромен потенциал за развитие.

"Революцията на генеративния AI не се случва само в една или две избрани индустрии - тя е навсякъде. Технологията вече трансформира стратегията за растеж на бизнеса, подобрява услугите и производителността като цяло," отбеляза Красимира Райчева, мениджър на Visa България.

Представете си свят, в който компаниите от сектора на плащанията използват силата на генеративния AI не само за привличане на повече клиенти, но и за по-силното им ангажиране и подобряване на цялостното им преживяване. Използвайки огромни масиви от данни, включващи пазарни тенденции, дейности на конкурентите и поведение на клиентите, генеративният AI анализира сложни модели, за да открие полезни прозрения. Въоръжени с тези знания, фирмите могат да идентифицират нововъзникващите тенденции и да вземат стратегически решения с увереност, получавайки конкурентно предимство при придобиването на нови клиенти.

Visa е пионер в използването на изкуствен интелект във финансовата сфера през 1993 г., като става първата платежна мрежа, която използва невронни мрежи за анализ на измамите в реално време, основани на риска, като по този начин осигурява сигурни и безпроблемни трансакции за своите клиенти. Чрез новата си инициатива AI Advisory Practice, Visa ще снабдява предприемачите със знанията и инструментите, от които се нуждаят, за да използват ефективно изкуствения интелект за стимулиране на растежа на бизнеса си.

Visa споделя някои ключови съображения, на които собствениците на бизнес да обърнат внимание при имплементацията на генеративен AI в своите операции:

  • На първо място, от съществено значение е финансовите институции да се запознаят с генеративния AI чрез експериментиране, за да разберат как функционира и какви са потенциалните му приложения. Идентифицирането на подходящ случай на употреба, съобразен със съществуващите бизнес цели, е от решаващо значение за ефективната оценка на факторите за успех.
  • Управлението на данните е съществен аспект, който изисква внимание. Финансовите институции трябва да осигурят надеждни системи и процеси за събиране, съхранение и управление на данни, тъй като тяхното качество влияе пряко върху резултатите, генерирани от AI технологиите. Качеството и сигурността на данните са от първостепенно значение, за да се гарантира отговорно и етично използване и предотвратява неоторизиран достъп.
  • Създаване на благоприятна среда от управляващите за техните екипи, за да се запознаят с технологията. Насърчаването на проучването и разбирането на последиците за целия бизнес може да доведе до информирани решения и стратегически инициативи.
  • Разработването на насоки и политики, които насърчават етичното използване на изкуствен интелект, е от решаващо значение за изграждането на доверие сред заинтересованите страни. Обучението на служителите и клиентите относно използването му допълнително засилва прозрачността и отчетността.
  • Инвестирането в експертен опит е от ключово значение за финансовите институции, които имат сериозни намерения да внедряват генеративен AI. Осигуряването на официално обучение, набирането на експерти и сътрудничеството с доверени консултанти е от съществено значение за преодоляване на пропуските в уменията.