БСК: Едва 8% от работодателите у нас ще се възползват от мярката 60/40

До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения, ще прибягнат до 7% от компаниите

14:12 | 2 април 2020
Обновен: 13:05 | 6 юни 2020
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Едва 8% от работодателите у нас са склонни да се възползват от мерките на правителството за запазване на заетостта (т.нар. схема 60 на 40, при която държавата ще поеме 60% от заплатите в засегнатите фирми) . Това става ясно от експресно онлайн допитване на Българска стопанска камара, проведено в периода 31 март - 1 април.

Графика: БСК

Анкетата показва, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от работодателите, преобладаващият процент от които (44%) са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - в търговията, 10% - в индустрия. 48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на министъра на здравеопазването, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Графика: БСК

Работодателите, които няма да се възползват от мярката 60/40, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голям процент от тях (42%) планират частични съкращения.

Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения, ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат. Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговор.

Приравнени към 100%, данните показват, че 33% от работодателите смятат да съкратят част от персонала си, 21% смятат да пуснат в отпуск всички свои служители, при 17% - в отпуск ще бъде освободена само част от работната сила. 10% от работодателите посочват, че временно ще намалят трудовите възнаграждения на служителите си, а 5% от тях ще ги забавят. 5% от работодателите смятат да съкратят целия си персонал, докато 8% от тях все още не са решили.

Посочените резултати са на база 759 отговорили, макар че до момента в анкетата са се включили общо 795 работодатели. Въпросникът все още е отворен за попълване.