Защо банките в САЩ губят депозити, а парите се насочват към парични фондове

Фондовете на паричния пазар MMF са привлекателни за предприятията и потребителите, които искат по-голяма възвръщаемост на паричните си средства, но крият нови рискове

16:14 | 29 ноември 2023
Автор: Александра Харис
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

В продължение на повече от десетилетие "лихвоносна спестовна сметка" беше почти оксиморон - лихвените проценти, предлагани на вложителите, почти навсякъде бяха близки до нулата. След това в началото на 2022 г. Федералният резерв на САЩ започна бързо да увеличава лихвените проценти, за да се бори с инфлацията. Американските банки повишиха малко лихвените проценти по депозитите си; фондовете на паричния пазар (MMF) повишиха своите с много повече. Последва вълна от над 1 трлн. долара тегления на банкови депозити - може би най-големият и бърз отлив в историята, докато активите на MMF нараснаха с 1,3 трлн. долара. Потребителите и фирмите, които преминаха към тях, отбелязаха ръст на приходите си от лихви, но се сблъскаха с нови рискове. А банковите кредити за бизнеса се свиха, след като изтичането на депозити достигна своя пик, което породи опасения за въздействието върху икономиката.

1. Какво представляват фондовете на паричния пазар (MMF)?
Вид взаимен фонд, в който инвеститорите купуват дял от пул от активи. Фондовете на паричния пазар са привлекателни за предприятията и потребителите, които искат по-голяма възвръщаемост на паричните си средства, но искат те да са на разположение също толкова, колкото и банковите депозити. По-голямата част от MMF са ограничени до най-сигурните инвестиции, като например съкровищни бонове и други краткосрочни държавни ценни книжа на САЩ. Други MMF, известни като първокласни фондове, обслужват бизнес и институционални инвеститори и се фокусират върху общински облигации и краткосрочни корпоративни ДЦК, известни като търговски ценни книжа.

2. Как те могат да предлагат по-високи лихвени проценти от банките?
Банковите депозити традиционно са "лепкави" и устойчиви - обикновено може да се разчита, че клиентите ще ги оставят непокътнати, дори когато има по-добри оферти, отчасти по инерция и отчасти защото банките предлагат неща, които MMF не предлагат, като услуги в клонове и федерална застраховка на депозити под определено ниво. В резултат на това банките традиционно не повишават лихвените проценти по депозитите, за да се изравнят напълно с повишенията на лихвените проценти от страна на Фед, като задържат част от разликата като начин за компенсиране на разходите си. Но фондовете на паричния пазар, чиито разходи са далеч по-ниски и чийто единствен апел е по-високият лихвен процент, трябва да реагират по-агресивно. През годината след началото на повишенията на лихвените проценти от страна на Фед доходността на MMF се повиши с 4,13 процентни пункта, което означава, че те са прехвърлили 97% от промяната на лихвените проценти на Фед, докато банковите лихвени проценти се повишиха с 0,32 процентни пункта, или 8% от повишенията на Фед.

3. Какво предизвика промяната при депозитите?
Постоянната струя пари се превърна в наводнение през март 2023 г., когато три средно големи американски банки, включително Silicon Valley Bank, се сринаха. Изчезна устойчивостта: Вложителите на Silicon Valley Bank я сринаха, като се опитаха да изтеглят 42 млрд. долара в рамките на един ден, показвайки скоростта, с която средствата могат да се движат в ерата на онлайн банкирането. Изнервените клиенти избягаха особено от малките и средните банки, които се оказаха най-уязвими по време на кризата.

4. Какви рискове крият фондовете на паричния пазар?
Всяка финансова институция, която обещава на клиентите си, че могат да получат парите си обратно по всяко време, е уязвима от масово изтегляне на пари. Ето защо застраховането на депозитите вече е стандартна част от банковите системи. Фондовете на паричния пазар се опитват да компенсират липсата на застраховка, като подчертават сигурността на своите инвестиции. Но във времена на голям финансов стрес почти всеки актив може да загуби стойността си. През 2008 г. Фед трябваше да предостави на данъкоплатците трилиони долари, за да подкрепи разклатените MMF, чийто фалит щеше да осакати по-широките кредитни пазари. Дори след два кръга от реформи, целящи да намалят рисковете, през март 2020 г. Фед действа бързо, за да подкрепи MMF срещу сътресенията, причинени от пандемията от Covid-19. През юли 2023 г. регулаторите обявиха значителен ремонт на регулациите на MMF, като представиха нови правила, предназначени да направят фондовете по-малко уязвими при замразяване на пазара.

5. Какво означаваше отливът за банките?
Те трябваше да харчат повече, за да привличат вложители, както като предлагат по-високи лихви по спестовни сметки, така и, което е по-важно, по депозитни сертификати - договори, които обвързват депозитите за определен период от време. В края на 2023 г. емитирането им достигна исторически връх. По-ниските равнища на депозитите може да принудят банките да намалят кредитирането. Малките и средните банки, които са загубили най-много депозити, бяха сред най-големите двигатели на растежа на кредитите през последните години, особено за малкия бизнес. След кризата банковото кредитиране за бизнеса намаляваше в продължение на шест поредни месеца, отчита Фед.

6. Дали това се случва само в САЩ?
Не, макар че на различните места промяната приема различни форми. В еврозоната близо 400 млрд. евро са изтекли от банкови депозити през 12-те месеца, започващи през октомври 2022 г., а 472 млрд. евро са преминали в по-високодоходни срочни депозити, еквиваленти на депозитни сертификати. В Сингапур през септември се образуваха многочасови опашки, тъй като банковите клиенти се стремяха да прехвърлят пари в 24-месечни срочни депозити, предлагащи най-високите лихвени проценти от азиатската финансова криза през 90-те години на миналия век. Британците търсят по-висока доходност, което принуждава банките да харчат повече, за да запазят депозитната си база. В същото време британските регулаторни органи обмислят потенциално удвояване на процента от активите на фондовете на паричния пазар, които ще трябва да бъдат лесно продаваеми в случай на криза.