Слънчевите панели, вятърните турбини са днешният отговор на Ford Model T

Ръстът на EV батериите, слънчевата и вятърната енергия е драматичен дори в сравнение с иноваторските масово произвеждани технологии от миналото

08:38 | 22 октомври 2023
Автор: Натаниел Булард
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Миналия месец Международната агенция по енергетика публикува своя втори доклад Net Zero Roadmap, който описва начин глобалната икономика да постигне целите на Парижкото споразумение. Първото издание на доклада през 2021 г. беше отклонение за организация, известна повече с подробните си данни, отколкото с нормативния си поглед към бъдещето. Тазгодишната пътна карта не открива незабавен напредък по отношение на емисиите, но предлага „по-ярка нотка“. Както заявяват авторите във въведението си, „пътят до 1,5 градуса C се стесни, но растежът на чистата енергия го държи отворен“.

Зад този растеж или може би в рамките на него стои разширяването на това, което МАЕ нарича „технологии за масово производство“: слънчеви фотоволтаици, електрически автомобили, жилищни термопомпи и стационарно съхранение в батерии. Тези продукти се възползват от „стандартизация и кратки срокове за изпълнение“, което означава, че могат да бъдат произведени в милиони или стотици милиони бройки, а производителите могат да пуснат нови и подобрени версии бързо.

Например, между 2015 г. (когато беше подписано Парижкото споразумение) и 2022 г., слънчевата енергия добави толкова капацитет, колкото цялото инсталирано производство на електроенергия в Европа, а продажбите на термопомпи се увеличиха до ниво, „приблизително еквивалентно на целия капацитет на жилищно отопление в Русия”.

Тези важни етапи са впечатляващи, но дори и за тези, които са потопени в енергийни данни, те също са малко бездушни, без връзка с нещо извън самата енергия. Знаем, че масово произвежданите технологии за чиста енергия се развиват бързо – но как се сравнява това с други сектори и други периоди от време?

Тази година МАЕ предоставя някои полезни аналогии, сравнявайки EV батериите, слънчевите модули и вятърните турбини срещу три иновативни технологии от миналото: американски самолети, произведени по време на Втората световна война, Ford Model T от 1910 до 1920 г. и генератори на газови турбини от 1970 г. до 1980г.

Докладът сравнява тези групи въз основа на два фактора: средното годишно увеличение на внедряването на всяка технология през нейното ключово десетилетие и колко са намалели годишните разходи през същото това десетилетие. Резултатът е сложен, но поучителен.

EV батериите, например, се сравняват благоприятно с най-бързо развиващия се исторически аналог, американските самолети по време на Втората световна война. Слънчевите модули растат по-бързо от 2010 г. до 2020 г., отколкото газовите турбини през 70-те години на миналия век, но по-малко от растежа на продажбите на Model T век преди това. Вятърните паркове на брега са се увеличили приблизително със същото темпо като газовите турбини, а тези в морето са нараснали малко по-бързо.

По отношение на намаляването на разходите обаче батериите и слънчевата енергия са категорични победители пред своите исторически колеги. Намаляването на разходите за батерии през предходното десетилетие беше средно с почти 20% годишно, а намаляването на разходите за слънчева енергия не изостана. Разходите за самолети в САЩ спадат с почти 15% годишно, по-бавно от слънчевата енергия или батериите, докато разходите за Model T намаляват с около 10% всяка година от 1910 до 1920 г. Вятърните технологии отново се сравняват по подобен начин с пазара на стари газови турбини.

Сравнението трябва да вдъхне енергия, така да се каже, на онези, които се надяват на много по-голямо внедряване на тези масово произведени технологии. Те вече са на пътя на иновациите, които съществено са променили начина, по който хората са се движили (и са водили война) преди 80 до 100 години.

Това също така представлява предизвикателство пред стремежа за нетни нулеви емисии на парникови газове - и предупреждение.

Предизвикателството е да продължите да правите иновации, като същевременно настоявате за намаляване на разходите за слънчева енергия и батерии и дори по-високи нива на годишно внедряване. Тук прекъсването на данните на МАЕ всъщност работи в полза на батериите и слънчевата енергия, които от 2020 г. до тази година ще имат среден годишен темп на растеж съответно от 72% и 39%, според пазарните перспективи на BloombergNEF. Вятърната енергия обаче е анемична за сравнение, с комбиниран темп на растеж от само 3% и една година (2022) с по-нисък растеж от предходната година.

Предупреждението е, че „има много повече да се направи“, по думите на МАЕ. Отчасти поради издръжливостта на съществуващите енергийни системи - независимо дали са автомобили с живот над едно десетилетие или ТЕЦ-ове с живот от 30 до 50 години. Както пишат авторите, „бавният темп на оборота на запасите от повечето видове оборудване, свързано с енергетиката, означава, че има значително изоставане между това, че дадена технология стане доминираща при новите внедрявания, и тази технология, която стане доминираща в общия оперативен запас.“

Следователно това условие означава, че трябва да преобладават две неща. Едната е неумолимата математика за увеличаване на инсталациите на новото, което в крайна сметка принуждава съществуващите системи да се пенсионират. Второто е политика и ангажимент не само да се внедри това, което е необходимо, но и да се оттегли това, което не е.

И пазарът, и политиката могат да възприемат логиката на масовите стандартизирани технологии по свои собствени начини, но в крайна сметка трябва да се движат към една и съща цел.

Натаниел Булард е старши сътрудник на BloombergNEF и пише серията Sparklines за Bloomberg Green. Той съветва компании за климатични технологии в ранен стадий и климатични инвеститори.