Кредитите за биоразнообразие могат да успеят там, където въглеродните компенсации са се провалили

Световните лидери се събраха на среща на върха за биоразнообразието в Монреал с надеждата да финализират глобално споразумение за спиране на загубата на биоразнообразие до 2030

12:02 | 10 декември 2022
Автор: Наташа Уайт
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Организацията на обединените нации подкрепя кредитите за биоразнообразие като начин за увеличаване на финансирането на опазването на околната среда, но критиците предупреждават, че новият финансов инструмент може да даде на компаниите още една възможност за подобряване на екологичните им показатели, без да променят начина си на работа.

Изследването, публикувано в понеделник от Програмата на ООН за развитие и Международния институт за околна среда и развитие, мозъчен тръст, базиран в Обединеното кралство, идва в момент, когато преговарящите се събраха на водещата среща на върха на ООН за биоразнообразието в Монреал с надеждата да финализират глобално споразумение за спиране на загубата на биоразнообразие до 2030 г.

Биоразнообразието - обхватът и разнообразието на живота и екосистемите на Земята, от белите мечки до планктона - намалява с безпрецедентни темпове, което представлява заплаха за планетата и финансовата система и ускорява темповете на затопляне на планетата. Според изчисленията на Световния икономически форум около половината от световния брутен вътрешен продукт, или около 44 трилиона долара икономическа стойност, зависи по някакъв начин от природата, което означава, че нейното унищожаване носи и огромни финансови загуби.

Повече от 100 финансови институции, представляващи около 17 трилиона долара, призоваха световните лидери да подкрепят ефективни мерки за спиране на загубата на природа до края на това десетилетие - сделка, подобна на Парижкото споразумение от 2015 г., което постави ясна цел за ограничаване на глобалното затопляне.

На тазгодишната среща на върха имаше рекордно присъствие от страна на корпорации и финансови ръководители, което бележи промяна в сравнение с миналото, когато вниманието на частния сектор беше съсредоточено предимно върху климатичния еквивалент, който се проведе в Египет миналия месец.

Въпреки това финансовият сектор се бори да намери ясна отправна точка за запълване на годишния недостиг от 700 млрд. долара за финансиране на усилията за опазване и защита на природата, което е ключов проблем за преговарящите. Това не е поради липса на опит. През последните няколко години бяха създадени рекорден брой фондове за биоразнообразие и множество нови финансови инструменти - от застраховка срещу конфликти между хора и диви животни до суапове между дълг и природа и облигации за носорози.

Така наречените биокредити - измерими, проследими и търгуеми единици биоразнообразие - могат да предложат тази отправна точка и да помогнат за излизане от задънената улица на преговорите, смятат изследователите от ООН.

"Биокредитите предлагат осезаемо решение на предизвикателството как да се финансира опазването и възстановяването на природата", заяви Том Мичъл, изпълнителен директор на Международния институт за околна среда и развитие. Инструментите могат също така да "насочат по значим начин финансирането към местните общности и коренното население, които са най-ефективните пазители на биоразнообразието", каза той.

Изследователите анализираха три програми за биокредитиране - една в Колумбия, една в Южна Африка и една, действаща в редица държави - всяка от които се стреми да запази застрашеното биоразнообразие, да възстанови екосистема или ландшафт или да възнагради усилията за опазване на околната среда.

Ентусиазмът им е посрещнат с предпазливост сред учените и нестопанските организации, които правят паралел с пазарите на въглеродни емисии. Те предупреждават, че биокредитите могат да бъдат използвани от компаниите за постигане на целите при отчитане на усилията им за опазване на околната среда или за подобряване на имиджа им, без да се налага да предприемат преки действия за намаляване на вредите, които сами нанасят на околната среда.

Пазарите за въглеродни кредити са обект на все повече критики, тъй като често са свързани с проекти, които не успяват да намалят по значим начин емисиите, които затоплят планетата, но позволяват на купувачите да компенсират предполагаемите печалби със собствените си емисии - и дори да правят подвеждащи твърдения за нулеви нетни емисии.

Проучванията на схемите за компенсиране на биоразнообразието в Канада, Австралия и на световно равнище показват, че много малко от тях постигат целите си, а повечето са неуспешни.

"Както и при въглеродните компенсации, биокредитите рискуват да задълбочат кризата с биоразнообразието, като позволяват по-нататъшно унищожаване, докато то уж се компенсира", казва Фредерик Хаш, бивш търговец на деривати, който сега е изпълнителен директор на Обсерваторията за зелени финанси, организация с нестопанска цел. Неотдавна Хаш координира отворено писмо до Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Европейската комисия, Световния икономически форум и Световния фонд за дивата природа, подписано от повече от 100 учени и нестопански организации, в което те наричат кредитите за биологично разнообразие "фалшиво решение".

Авторите на проучването на ООН казват, че тези опасения могат да бъдат отстранени чрез "ясно разграничение" между биокредитите и компенсациите за биологично разнообразие, като първите представляват положителна инвестиция в природата, а не средство за компенсиране на щети, нанесени на друго място.

Биокредитите "не се основават на принципа на еквивалентност", при който вредата на едно място е сравнима с обезщетение на друго място, казват те. Купувачите винаги трябва да дават приоритет на намаляването на въздействието и трябва да бъдат проверявани от трета страна, за да се гарантира, че не използват кредитите за компенсиране на други екологични щети.

"Ако биокредитите и другите механизми могат да бъдат създадени правилно, това може да бъде много добро нещо за маргинализираните общности, природата и инвеститорите", казва Питър Бахман, управляващ директор на отдела за устойчива инфраструктура в Gresham House, който подкрепя схема в Обединеното кралство.

Carbon Pulse, специализирана информационна агенция за въглеродни пазари, стартира Biodiversity Pulse в понеделник, за да проследи възникващия доброволен пазар за кредити за биоразнообразие. "Подобно на световните пазари на въглеродни емисии, пазарът на кредити за биоразнообразие ще бъде сложен, фрагментиран и ще има голяма нужда от специализирано медийно отразяване и експертно проучване", се казва в имейл на Carbon Pulse.

Пазарният интерес към кредитите за биоразнообразие е "на високо ниво", пише Credit Suisse в доклад от септември. Мениджърите на активи също са проявили интерес.

И все пак, ако те не се използват за компенсиране на вреди, не е ясно колко полезни или привлекателни биха били биокредитите за компаниите или за други инвеститори. Пазарите на въглеродни емисии се развиват, защото помагат за определяне на пазарна цена на определени замърсяващи дейности и, за добро или лошо, дават на предприятията известна гъвкавост при управлението на нетните им емисии, поне за целите на докладването.

Биокредитите могат да бъдат закупувани от компании, които имат интерес да инвестират в опазването на природата, на която разчитат техните предприятия или дори по-широката световна икономика, казват изследователите.  Единиците могат да се продават и на вторичния пазар и да се използват в инвестиционни портфейли като стока, казва Пол Стийл, главен икономист в Международния институт за околна среда и развитие и автор на проучването.