Goldman: Следим готовността за нови сделки

Стивън Фелгойз, съдиректор M&A, Goldman

09:30 | 27 октомври 2021
Преводач: Силвия Грозева

Има ли някакво притеснение, че се насочваме към много по-трудни икономически времена с инфлацията и спада в доверието на потребителите? Да не би компаниите да искат сега да направят сливанията и придобиванията, за да се приготвят да по-труден икономически климат?

Не виждам бордовете да водят дебат в подготовка на по-трудни икономически времена.

Компаниите в момента виждат огромно търсене на продуктите, които произвеждат.

Виждат обтягане на снабдителните вериги.

Виждат, че трябва да обиколят света, за да намерят суровини за продуктите си.

Търсенето е извънредно и има проблем с изпълнението на поръчките.

Компаниите мислят как да се позиционират по-добре, за да отговорят на търсенето, което откриват. Не да се позиционират за по-трудни икономически времена, които според индикаторите, които следим показват невероятно търсене. А то в края на краищата води корпоративните печалби.

Вие сте в преимуществена позиция да виждате в бъдещето. Знаете какви ще  са отчетите. Колко е силна серията в последните месеци на годината?

Следим вътрешно много показатели. Следим готовност за нови сделки. Следим заседанията на бордовете.

Всичко това остава в по-голямата си част на едни и същи нива през цялата година.

Това е най-добрия ни индикатор за бъдещето като говорим за края на годината и следващата.

Тези нива на активност като цяло са изключително високи.

Ами конкуренцията? Goldman беше начело на лигата, но какво правите, за да засилите позициите си в нея?

Вижте, ние сме бизнеса на хората и по-важното, бизнеса на клиентите.

Правим това, което сме правили с години – инвестираме в клиентите си. Инвестираме в дългосрочните си отношения с клиентите, търсим как да помогнем да партньорите на клиентите ни.

Това от страна на клиентите.

Вътрешно всичко е ресурси.

Знаем, че трябва да имаме силна и щастлива работна сила.

Инвестираме в допълнителни ресурси – наемаме много хора.

Очевидно направихме и това-онова при заплатите.

Но вътрешно сме насочени към ресурсите, а външно – към клиентите и как да им помогнем да постигнат това, което се опитват да направят и да го направят стратегически.