Кой е най-добрия и най-лошия енергиен сценарий за Европа

Масимо Ди-Одоардо, вицепрезидент Търсене на газ и LNG, Wood Mackenzie

12:52 | 12 октомври 2021
Преводач: Силвия Грозева

Добре де, Европа зависи от Русия. Русия има ли достатъчно предлагане, за да напълни цистерните и да достави на Европа като отговори напълно на търсенето там?

Русия има газ, въпросът е колко капацитет на тръбопроводите имат, за да доставят газ до Европа. В момента те използват съществуващия капацитет. Вероятно не целия, но смятаме, че ако използват целия си капацитет и ако зимата е сравнително нормална в Европа, тогава не би трябвало европейците да имат някакво незадоволено търсене.

Въпросът е какво стана, ако зимата е студена.

Това е друг въпрос.

Кои са най-добрия и най-лошия сценарий за Европа?

Зависи. В най-добрия начин времето би било нормално в Европа и в Азия. Смятаме, че при такива условия пазарът би трябвало да изкара зимата с по-ниски от нормалните нива на запасите, но все пак сравнително добре и според нас около 28 млрд кубически метра. Доста.

Но ако зимата в Европа е студена, цената ще се търсят още 20 млрд кубически метра, а ако зимата и в Азия бъде студена, това може да намали доставките на сгъстен газ за Европа с още 10 млрд кубически метра.

Така че имате 30 млрд кубически метра запаси от газ, още 20 млрд кубически метра търсене за зимата в Европа и 10 млрд кубически метра LNG по-малко внос, направете сметката. Няма да има газови запаси.

Това е най-лошия сценарий. Тогава само допълнителен руски природен газ може да спаси пазара.