Renaissance Capital: Очакваме Русия да се фокусира върху инфлацията

София Донец, главен икономист, Renaissance Capital Русия и ОНД

20:00 | 14 юни 2021
Преводач: Петя Кушева

Ключовият въпрос сега е каква ще бъде инфлацията след два или три месеца. Нашия основен случай е, че ще спре на 6.0, но със сигурност рискът от повишаване на лихвите се увеличава.

Динамиката на инфлацията сега е въпрос за един милиард.

Очакваме централната банка да се фокусира върху много прецизни мерки за текущата инфлация - месец за месец или дори седмица за седмица.

Бих казала, че Централна банка на Русия и Централната банка на Украйна са първите, които вдигат лихвите.

Като цяло централните банки в региона са изглеждат повече или по-малко агресивни. Имаме някои централни банки, котио са агресивни в политиката си от 2020г, като тази на Казахстан или Грузия.

Вярвам на повече от централните банки ще запазят своите лихвени проценти близко до неутралния през 2022, предвид че все още от тази страна на пазара натиска от инфлацията  е повече или по-малко временен. И това преполага, че лихвите трябва да останат неутрални.