Кой е шефът в икономиката по поръчка, част 1

Джош Ейдълсън, Bloomberg News

09:46 | 29 април 2021
Преводач: Кирил Петков

Начинът по който компании за споделени услуги като Uber и DoorDash са дефинирани от съдии и законодатели има последствия за милиони хора в САЩ и по света.

Служителите по поръчка е начин да се опишат служители на компания, класифицирани от нея като независими предприемачи вместо като същински служители, особено когато им се възлагат поръчки чрез приложение за телефон.

За какво се борят?

Законът в САЩ прави разлика между служители, които имат право на повече защита и в замяна за това са под по-голям контрол от шефа си, и частни контрактори, които имат по-голяма свобода, но по-малко гаранции.

Служителите са включени в закони, от които контракторите не са част.

Това включва области като минимална работна заплата, защита срещу дискриминация, сексуален тормоз и профсъюзи.

Какво казват двете страни?

Изпълнителните директори на гиг-компаниите казват, че ограничаването им с правила и трудово законодателство би означавало невъзможност да продължат да предлагат същата гъвкавост.

Например гъвкавостта изпълнителят да реши кога да започне и спре да работи.

Но защитници на служителите казват, че това е измамна свобода и че компаниите използват алгоритми и поощрения с цел да накарат служителите си да работят, когато и както компаниите искат, докато същевременно избягват отговорностите, които се предполага да поемат с наемането на служители.