CAPA: Националистични правила спират консолидацията в авиацията

Питър Харбисън, председател на CAPA

15:30 | 19 април 2021
Преводач: Антон Груев

Възстановяването на авиокомпаниите трудно ще стане преди 2022 година. И бих се изненадал, ако това се случи дори през първата половина на следващата година, освен ако не настъпят драстични промени към подобрение.

Краткосрочното и средносрочното бъдеще ще опира до тяснофюзелажните самолети за дълги полети. Тяснофюзелажен означава само с 1 пътека като А320 и Boeing 737.

Много ще се радвам консолидацията да се случи, защото от 75 години при настоящата регулаторна система, не успя да покаже, че е икономически устойчива. Дори в миналото това не беше така и ключът е в някаква форма на консолидация.

Но докато имаме национални правила свързани със собствеността на авиокомпаниите, трансграничната консолидация е невероятно сложна. Виждали сме го на някои пазари в Азия, особено с партньорството на Air Asia (Еър Ейжа), но дори там има проблеми. Това сливане е особено трудно, а алтернативата в много случаи е излизане от пазара.