Пауъл: Инфлацията остава под целта от 2%

Джеръм Пауъл, председател на Федералния резерв

11:00 | 18 март 2021
Обновен: 12:54 | 18 март 2021
Автор: Мария Попова

 

Като цяло, инфлацията остава под нашата дългосрочна цел от 2%. През следващите няколко месеца, 12-месечните инфлационни индекси ще се увеличат, тъй като много ниските показания от март и април миналата година отпадат от изчислението.

Отвъд тези базови факти, можем да видим и възходящ натиск върху цените, ако разходите се възстановяват бързо, докато отварянето на икономиката продължава, особено ако затрудненията във веригите на снабдяване ограничат възможността да бърза реакция на производството в краткосрочен план.

Тези еднократни увеличения на цените обаче вероятно ще имат само преходни ефекти върху инфлацията. Средната прогноза за инфлацията на членовете на комисията е 2,4% за тази година и тя спада до 2% за следващата година, преди отново да се повиши до края на 2023 г.

Реакцията на Фед на тази криза се води от нашия мандат за насърчаване на максимална заетост и стабилни цени за американския народ, заедно с нашите отговорности за насърчаване на стабилността на финансовата система.

Както казваме в нашето изявление по дългосрочните ни цели в стратегията на паричната политика, ние разглеждаме максималната заетост като широкообхватна и приобщаваща цел. Способността ни да постигнем максимална заетост през следващите години зависи най-вече от това, дългосрочните инфлационни очаквания да се задържат стабилно на 2%.

Както комисията препотвърди в днешното си изявление, при инфлация, която трайно се движи под 2 %, ние ще се стремим да постигнем инфлация малко над 2 % за известно време, така че средната инфлация във времето да бъде 2 %, а дългосрочните инфлационни очаквания да останат стабилно фиксирани на 2 %. Очакваме да запазим гъвкава позиция по паричната политика, докато не бъдат постигнати тези резултати по отношение на заетостта и инфлацията.

По отношение на лихвените проценти, продължаваме да очакваме, че ще бъде уместно да се запази настоящият целеви диапазон от 0 до 0,25% за лихвите по федералните фондове, докато условията на пазара на труда достигнат нива, съответстващи на оценката на комисията за максимална заетост и инфлация се повиши до 2 % и е на път да превиши умерено 2 % за известно време.

Бих отбелязал, че преходното покачване на инфлацията над 2 %, което изглежда вероятно да се случи тази година, няма да отговори на този стандарт.

В допълнение, ние ще продължим да увеличаваме собствеността си на държавни ценни книжа с най-малко 80 милиарда долара на месец в края на обезпечените с ипотека ценни книжа с поне 40 милиарда долара на месец, докато не бъде постигнат значителен по-нататъшен напредък по нашите цели за максимална заетост и ценова стабилност. Увеличението в нашия баланс от миналия март значително е облекчило финансовите условия и осигурява съществена подкрепа за икономиката.

Икономиката е далеч от целите ни за заетост и инфлация. И вероятно ще отнеме известно време, за да бъде постигнат съществен по-нататъшен напредък.

Нашите насоки за лихвения процент по федералните фондове, заедно с нашите насоки за баланса, ще гарантират, че позицията по паричната политика ще остане категорично на страната на улесненията с напредването на възстановяването.

Нашите насоки са базирани на резултатите и обвързват траекторията на лихвения процент по федералните фондове и баланса с напредъка в постигането на нашите цели по заетостта и инфлацията.

Като цяло нашите лихвени и балансови инструменти предоставят мощна подкрепа на икономиката и ние ще продължим да го правим.

В заключение, ние разбираме, че нашите действия засягат семействата, общностите и бизнеса в цялата страна. Всичко, което правим, е в услуга на нашата мисия пред обществото. Решени сме да използваме пълния набор от инструменти за подпомагане на икономиката и да гарантираме, че възстановяването от този труден период ще бъде възможно най-стабилно.