WEF: Бизнес лидерите се ползват с повече доверие от политиците

Садиа Захиди, управляващ директор на WEF

12:47 | 21 януари 2021
Обновен: 18:43 | 25 януари 2021
Автор: Петя Кушева

Интересното е, че последните резултати от това проучване показват, че бизнес лидерите и корпорациите се ползват с повече доверие в обществото, отколкото в момента политиците или дори граждански обществени организации.

Това е отчасти поради тази промяна към капитализма на заинтересованите страни.

В последната година, в разгара на пандемията, в разгара на тази спешна ситуация фирмите трябва да приемат много по-сериозно ESG показателите.

Дори в разгара на съкращенията им се налага да мислят усилено за това как да продължават да допринасят за своите общности и общества и какъв е общият им принос при управлението на кризата.

Виждаме голяма промяна, която протича сега и няма друг изход. Правителствата вече дадоха огромни суми за стимули - 12 трилиона долара глобално. И предстоят още.

Но в един момент това не може просто да се свежда до мерки за овладяване и управление на извънредната ситуация, а ще трябва да става дума за инвестиране в нов вид икономика.

Именно там частният сектор става много важен и стимулирането на частния сектор от правителствата става критично важно.

Погледнете един основен пример - колко бързо успяха частният и публичният сектор да започнат да си сътрудничат и да работят по ваксината.

Това е процес, който можеше да отнеме години в миналото.

За част от световното население има възстановяване на вярата в науката.

Но това също означава, че трябва приемем много по-сериозно науката, свързана с климата.

Трябва да приемем много по-сериозно социалните науки, които ни показват цифрите на безработицата, на разочарованието сред младежта, това са важни неща, които трябва да се вземат пред вид.

Анализът на данни и доказателства и вземането на решения въз основа на тях стават критично важни.

И към това се надяваме да подтикнем всички в Давос.