Световният икономически форум очаква ръст на неравенството

Садиа Захиди, управляващ директор на Световния икономически форум (WEF)

12:51 | 21 януари 2021
Обновен: 12:59 | 21 януари 2021
Автор: Петя Кушева

Говорим за възстановяване във формата на буквата К при определени икономики, например в САЩ.

Но всъщност наблюдаваме глобално К-образно възстановяване.

Има части от свена, в които има дигитален достъп и приобщаване и места, където някои части от работната сила, не всички, са в състояние да продължат да се адаптират.

Но има и друга част от света, където дори нямаме основни възможности за достъп до Интернет, достъп до електричество, основен достъп до вода.

Там възстановяването и връщането към растежа ще изглеждат съвсем различни. И всъщност започваме да виждаме, че има възможност за първи път от много дълго време повече хора да изпаднат в бедност, отколкото преди.

В световен мащаб има разделение по отношение на растежа и развитието.

Вече започваме да виждаме новите неравенства, тъй като Covid ускори някои от тези тенденции.

Крайно разочарование при младите, особено сред някои от по-възрастните милениъли. Когато за първи път започнаха работа, те бяха изправени пред световната финансова криза.

10-12 години по-късно са изправени пред нова криза.

Има цяло поколение, белязано от две кризи и при него има риск от срив на социалното единство.

Накъде отиваме оттук нататък? Това искаме да покажем с доклада си.

Съсредоточаването върху неравенството трябва да бъде от изключителна важност.

Правителствата не могат просто да говорят за връщане към растеж.

Не могат просто да говорят за връщане дори към устойчив растеж, ако той не дава на хората равни възможности, независимо дали е в развитите икономики или в развиващите се пазари.

Ще има нарастване на социалното разделение, възход на социалните движения.

Ще има още недоволство в икономиките и в обществата.