Фед, расовите проблеми и проблемите с равнопоставеността Част 1

Матю Бозлър, Bloomberg

11:05 | 19 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Случващото се в Централната банка е микроверсия на случващото се в по-широката икономическа професия. Което е точно това: десетилетия наред политическите икономисти и академичните икономисти проявяваха именно такъв далтонизъм и всъщност не отчитаха никакво неравенство, какво остава за расовото неравенство. Което всъщност е толкова важен елемент от тъканта на нацията и историята ни. 
Очевидно събитията от 2020 г изтласкаха този  проблем напред. В последните няколко години се засяха семената на подобен модел.
 Фед в момента наистина се опитва да проумее как да се преориенитра. 
Това, което прави откъм нови политики, които да се отразяват в нови икономически модели и практики, и наистина да отчете факта, че като се разглеждат общата среда и общите нива на безработица при анализите на икономиката и задаването на политики, не е достатъчно просто да запушиш стари пробойни, които дълго време са зеели – години, десетилетия, векове наред.