AIIB за промените в кредитирането в пандемията

Лин Личин, президент на AIIB

16:00 | 26 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Работим с много компетентни спонсори и партньори по проектите.

Това, което тревожи банката е влошаването в икономическото състояние на някои от членовете ни. Рейтингът им се понижава. На някои от тях. И още ще последват.

Това ще се прояви в нетните ни приходи.

Досега, както виждате, длъжниците обикновено спазват задълженията си към институциите. Например Световната банка и останалите като нас. Защото ние сме нетния доставчик на капитал за тези страни, когато имат нужда от финансови средства.

Наскоро имахме потвърждение от рейтинговите компании, че много са доволни от начина, по който управляваме банката.

Общото кумулативно кредитиране в последните 4,5 години е над 20 млрд долара.

Но аз винаги подчертавам качеството. Качеството е приоритетът.

Качеството е важно, защото ако нямате критична маса, нямате отражение. Ние имаме 13 млрд долара във фонда за възстановяване. Но не мисля, че трябва да го увеличаваме  повече. Искам бързо да се насочим към основния си бизнес.

Има обаче нещо важно - бих се насочил към социалната инфраструктура. Това означава секторът на здравеопазване. Като една от областите, в които бихме могли да инвестираме.