Фед ще използва всички инструменти: Пауъл

Джеръм Пауъл, председател на Фед

13:03 | 30 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Смятаме да използваме инструментите си, за да направим каквото можем и да го правим колкото трябва, за да осигурим известно облекчение и стабилност.

Да осигурим възстановяването да е възможно най-силно.

Да ограничим продължителните последици за икономиката.

Пътят на икономиката ще зависи до много голяма степен от развитието на вируса и мерките, които вземаме за контрола му.

Данните показват забавяне на темповете на възстановяване. Но искам да кажа, че е твърде рано да се каже колко и за колко време ще бъде.

Ръстът на безработицата бе изключително силен за нискозаплатените работници. За жените и за афроамериканците и латиносите.

Фискалните мерки, които бяха предприети досега силно помогнаха на семействата, бизнеса и общностите в страната.

И ще има нужда от продължителна подкрепа с монетарни и фискални мерки.

Федералният резерв предприема широки и силни мерки за пряка подкрепа на потока кредитиране в икономиката. За домакинствата, бизнеса – голям и малък и на местните и щатски власти.

Това са мерки за кредитиране, не за потребление.

Има голяма несигурност около развитието на терапиите и ваксините. Всички се надяваме да се появят колкото може по-бързо. Но не можем да планираме. Трябва да се надяваме на най-доброто и да се готвим за най-лошото.