Ед Дейви: Великобритания има нужда от по-тесни връзки с Европа

Ед Дейви, лидер на Либерал-демократите в Обединеното кралство

16:00 | 18 юни 2024
Преводач: Петя Кушева

 

Това е една от причините винаги да сме били най-проевропейската партия. Смятаме, че Великобритания беше по-добре, когато можеше да търгува по-добре с финансови услуги. И това, което Консерваторите причиниха на лондонското Сити беше почти катастрофално. А Сити, тъй като е толкова фантастичен, издръжа. Приветствам това. Но мисля, че има нужда от подкрепа.

Също така искам да променим начина, по който работят регулаторите в Сити. Има известна култура на склонност към риск, която идва от Министерството на финансите. Ако можем да променим това, хората в Сити ми казват, че това също би имало голямо значение.

Свързахме се с банки, с хора от инвестиционната общност и на тях им харесва това, което казваме.

Гай Джонсън

Говорите за ЕС, а във вашия манифест говорите за желание за повторно присъединяване към единния пазар, но сте го оставили на заден план. Всички се чудим защо е около страница 100 в манифеста.

Ед Дейви

Там е международната част. Не можем да бъдем по-ясни. Ние сме единствената партия, която говори положително за ангажиране с нашите европейски приятели и съседи. Говорим за възстановяване на това доверие и взаимоотношения, които са толкова отровени от консерваторите. Когато говоря с бизнеса, те казват, че не инвестират в Обединеното кралство, защото няма дългосрочна стратегия. Няма реална връзка с Европа и хората влагат парите си другаде. Това е наистина тъжно. А при либерал-демократите има дългосрочна стабилна политика. Ангажирани сме с тази стабилност, за да можем да се справим с тези въпроси относно проблема с регулаторите, да постигат по-добри търговски сделки. Това е климатът, който би привлякъл инвестиции. Когато бяхме в правителството и управлявахме енергийния сектор. Десетки милиарди лири бяха инвестирани в Обединеното кралство поради либералната политика. Въведохме договори, които бяха трансформиращи в подобряването на нашата електроенергийна система и превръщането й в нисковъглеродна.  Тази система от финансови инструменти беше копирана по целия свят. Гордея се с нашите постижения. Гордея се с нашата политика. И съм особено развълнуван, защото на места като това, може би е малко ветровито и малко дъждовно днес, но слънцето грее за либерал-демократите.