Глен: Британската банкова система е стабилна, част 1

Джон Глен, главен секретар на министерството на финансите на Великобритания

19:26 | 1 април 2023
Преводач: Петя Кушева

Радвам се да Ви видя. Благодаря, че се присъединихте към нас в „Равновесие на силите“. Това, разбира се, не е само американски проблем. Доколко сте загрижени за стабилността на световния банков сектор конкретно в момента?

Бях министър на банковото дело в Обединеното кралство в продължение на четири години и половина до миналото лято. И очевидно съм много наясно, че имаме много различна банкова система. Но в Обединеното кралство със сигурност не сме лекомислени.

Разполагаме с много силен регулаторен орган в пруденциалния регулаторен орган, който ни помогна да се справим със ситуацията с SVB преди няколко седмици.

Но има много съществени различия. Очевидно е, че банките трябва да се адаптират към нова среда по отношение на лихвените проценти и това създаде някои предизвикателства за тях. И докато не приемаме нищо за даденост, сме уверени, че трябва да бъдем бдителни. Но ситуацията в Обединеното кралство е стабилна.

Но социологическите проучвания показват, че британците са всъщност доста загрижени. Повече от половината от тях са наистина притеснени за глобалната финансова система. Повече от една четвърт и за банките в Обединеното кралство. Какво правите, за да се опитате да ги успокоите? Опасявате ли се, че депозитите ще напуснат някои от тези по-малки британски банки?

Не, не се притеснявам. Както казах, структурата е много различна. Имаме малък брой много големи банки и имаме капиталови изисквания стриктно прилагани от нашите регулатори, които очевидно са направили промени след финансовата криза преди 15 години. Така че не искам да съм лекомислен, но искам да мисля, че това означава, че сме в добра форма. Очевидно трябва да се съобразяваме за всички предизвикателства в различните банки и различните профили на концентрация на клиентите, с различните предизвикателства, свързани с ликвидността и проблеми, с които се сблъскват всички те по различни начини.

Интересно. Председателят на Комисията за финансови услуги в Камарата на представителите, който ще води утрешното заседание, нарече това е първото паническо теглене на депозити, ръководено по Twitter. Как се справя вашата система със скоростта, с която се вземат решения, за да се изтеглят или преместят пари, да не говорим за скоростта, с която думите могат да се разпространяват в социалните медии, за да се създаде истерия?

Посочвате абсолютно правилния въпрос, а именно начинът, по който поведението може да се промени много бързо. И това е особено вярно. Видяхме го при SVB, когато много висока концентрация на технологичния сектор използваше SVB в целия свят. Това създаде някои особени предизвикателства. Но трябва да кажем, че имаме капиталови изисквания. Имаме задълбочен надзор над тези банки чрез нашите регулатори, Пруденциалният регулаторен орган и Органът за финансов надзор. Въпреки че не бих искал да го вземам за даденост, можем да разберем дали различните банки могат да бъдат изправени пред различни предизвикателства чрез тази степен на контрол, който беше толкова засилен през последните години от кризата през 2008 г. насам.