Caixabank очаква депозитите да поемат също нов курс

Гонзало Гордазар Ротече, директор на Caixabank

16:53 | 6 февруари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Нетната печалба подобри очакванията. Нетните приходи от лихви също. Насоките ви се повишиха. Колко видимост имате за 2023г?

Да, годината беше много силна за нас и смятаме, че структурата на факторите за това беше много доброто представяне през 2022г и бих добавил и 2023г.

Завършихме интеграцията. Следователно сме си подредили къщичката. Сегашната ситуация, включително позитивните лихви, силно ни подкрепят в операциите.

Затова имаме голяма увереност в очакванията си за бъдещето.

Казахте, че е средата е позитивна заради по-високите лихви. Но ЕЦБ много ги вдигна. Испанските кредитори не плащат много на вложителите по депозитите им. Като пазарен лидер дали нещата не трябва да се променят в някакъв момент? Дали не трябва да започнат да предлагат по-високи лихви по спестяванията на потребителите?

Не виждам нищо по-различно от другите пазари. Лихвите се очаква да се повишат, но това става след време. Лихвите по депозитите може да се повишат от големите корпорации и институционални фондове. Единствената разлика е, че пазарът е много по-ориентиран към дребните участници и следователно ще отнеме повече време.

Но мисля, че това е естествен процес на всеки конкурентен пазар с повишението на лихвите. Очевидно депозитите също ще поемат нов курс.