Какви са възможностите на Великобритания след Brexit, част 2

Андрю Грифит, заместник-министър на финансите на Обединеното кралство

18:30 | 13 декември 2022
Преводач: Петя Кушева

Е, във всички следващи документи тези съобщения са рамкирани като златна възможност след Брекзит.  Но реално тези промени не можеше ли да бъдат направени, когато бяхме в ЕС?

Е, има баланс. Някои от тях със сигурност се отнасят до разпоредби в Обединеното кралство, но други от тях са част от този процес на приемане на правилника на ЕС и прилагането му в Обединеното кралство. Регламент Платежоспособност II е пример за това. Оттеглянето на регламента за Европейски фондове за дългосрочни активи, които не бяха особено добре използвани части от европейския правилник и можем да ги заменим с разпоредби, които са специално настроени към модела на Обединеното кралство.

Има конкуренция в международната обстановка и е важно да се възползваме максимално от възможностите си. Това е важно за големия икономически сектор за Обединеното кралство, който процъфтява. Справяме се много добре.

Но има и нови възможности като технология за разпределен регистър и зелени финанси. Поемаме правомощията за надзор на ESG рейтингите, така че пазарът да се развива по чист и прозрачен начин.

Но нека бъдем честни. Откакто напуснахме блока, загубихме талант и капитал в конкурентни финансови центрове. Бяхме част от изготвянето на финансовите разпоредби в ЕС. Наистина ли ЕС дърпаше назад финансите на Обединеното кралство?

Не съм свързан с никой друг конкретен пазар. Искам лондонското Сити и Обединеното кралство като цяло да се състезават на световна сцена, за да се възползват максимално от възможностите заедно с близките ни приятели в Европа, най-големият ни търговски партньор, но също и с тези от различни части на света. А Обединеното кралство е най-международния пазар.

Има най-много международни листвания в сектори като застраховането. Това са истински глобални пазари. Министърът и аз искаме да бъдем най-добрата версия на себе си. Не се опитваме да изиграем някой друг. Не се опитваме да се конкурираме с който и да е пазар.

Искаме да оборудваме сектора на финансовите услуги в Обединеното кралство в неговото пълно разнообразие с правилник, който му дава най-добрия шанс на конкуренция по пъргав и гъвкав начин.