Махлуф не очаква промяна в стратегията на ЕЦБ, част 3

Габриел Махлуф, Управител на Bank of Ireland и член на Управителния съвет на Европейската централна банка

09:30 | 7 декември 2022
Преводач: Петя Кушева

Лихвена политика, разбира се, е само една част от нещата. Трябва да поговорим и за съкращаване на баланса. Можете ли да ни информирате за това как вървят обсъжданията, как се развиват мисленето Ви и какво трябва да направим с баланса, с който ЕЦБ трябва да се справи и как бихте предпочели да се разсрочи дългът?

Първо, моето предпочитание е да го свием. Причините за наличието му на първо място е много дълъг период на ниски лихви и рискът от дефлация, макар че тези причини отпаднаха. Сега трябва да се стремим да го номалим. Моето мнение е, че това трябва да се направи предпазливо, внимателно и предсказуемо. Затова предпочитам да започнем бавно, да си оставим възможност за ускоряване, ако смятаме, че това е оправдано, но да го правим в този ред.

Очаквам на срещата следващата седмица да се договорим относно набор от принципи, които президентът ще обяви за съкращаване на баланса. Не очаквам нищо да започне преди следващата година. Моето собствено предпочитание би било нещо към края на първото, началото на второто тримесечие.

Г-н управител, опитът ви от Нова Зенландия, където има истинска идея за правилата в централното банкиране и мисля, че те са предоставили десетилетия на лидерство в тази област. Оливие Бланшар и други говорят за ниво над 2% в Америка. Съчетавайки опита си от Нова Зенландия с идеята, че на теория може и да не понижим инфлацията до нивото на комфорт, до устойчивото ниво на което беше, можем ли да живеем в Америка или в Европа с по-висока инфлация? Нека използваме Америка като пример за близо 3%. Можем ли да живеем с това? Може ли това да има траен характер?

В ЕЦБ направихме преглед на нашата стратегия. Фед го направи преди нас, като ние приключихме на 21 юли миналата година, и заключихме че инфлацията от 2% трябва да бъде целта, върху която се фокусираме и към която се стремим. Не е имало дискусия в рамките на Управителния съвет относно това дали или не тази цел да бъде променена. Не се очаква. Трябва да остане нашия фокус.

От друга страна, аз се интересувам от дебатите, които академичните среди водят и е интересно да ги наблюдавам. Част от тях са свързани, по мое мнение, с комуникацията. Така че в Нова Зенландия целта всъщност беше диапазон между 1 до 3 %, като средната стойност е правилната. Става въпрос за начина на комуникация и да обяснявате какво правите. ЕЦБ е абсолютно фокусирана върху 2 % в средносрочен план.

Комуникира ли Англия на Световната купа?

Английският отбор получи отличен шанс да спечели Световната купа. Едно от предизвикателствата, както споменахте е Кристин Лагард да маневрира през следващите седмици, като се увери, че всички че членовете на управителния съвет, които подкрепят различни отбори, могат да бъдат управлявани по подходящ начин.