Тинали смята, че ЕЦБ се води от данните

Ирене Тинали, председател на Комисията по икономически и валутни въпроси в ЕП

13:30 | 30 ноември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Тревожите ли се за инфлацията в еврозоната? Удовлетворяват ли ви данните от Испания вчера, които се оказаха по-слаби от очакваното? Какво мислите за инфлацията?

Разликата между инфлацията в еврозоната и в САЩ е в това, че при нас тя е водена главно от енергийните цени, които пряко и косвено засягат нивото й. Това за съжаление не може лесно да се поправи просто с повишение на лихвите.

Нужни са по-всеобхватни мерки и това е един от проблемите.

Вторият, който вчера обсъждахме, са многото различни нива на инфлацията в ЕС. Имаме различия. Някои страни имат до 22% инфлация, а други – много по-малко, около 6-7%, според енергийния микс, от мерките, взети от националните правителства. Знаем, че реакцията през тези месеци бе много различна според страната.

Трябва да сме внимателни в реакциите си и да вземаме предвид това разнообразие. Да не повишаваме различията, а да се опитаме да намерим общ път.

Така че е сложно, но ние следим много внимателно какво става.

Казахте, че в страните от еврозоната има различни нива на инфлация. Тревожите ли се тогава, че когато ЕЦБ повишава лихвите тласка еврозоната към рецесия?

Някои членове на парламента вчера го изтъкнаха. Това леко ни тревожи, защото знаем, че вървим по тънкия ръб на забавящата се икономика. Много членове на ЕП питат как ще намерим баланса между борбата с инфлацията чрез традиционните монетарни инструменти като лихвите, без това да ускори или влоши потенциалната рецесия. Като имаме предвид, че вече прогнозата за ръста през 2023г. е близо до нулата в ЕС.

Много трябва да внимаваме. Това е част от стратегията на ЕЦБ. Както казва президентът Лагард, ние искаме да решаваме на база на данните.

Надявам се, че те включват не само инфлацията, но и стабилността и икономическите условия в ЕС.

Всички тези данни трябва да се отчитат, когато се вземат решения за лихвите. Затова според мен Управителният съвет взема решения на всяко заседание, вместо да дава общи насоки в тази несигурност.