Латвия подкрепя 75 базисни пункта повишение на лихвата, част 1

Мартинс Казакс, член на Управителния съвет на Европейската централна банка и на Централната банка на Латвия

15:58 | 4 октомври 2022
Преводач: Петя Кушева

Има го механизъмът, с който можете да стигнете до неутрално ниво. Изглежда, че се формира консенсус около размера на увеличенията от 75 базисни пункта. Но съществува и въпросът къде точно е неутралното ниво и смятате ли, че ще стигнете дотам до края на тази година?

Има различни прогнози, разбира се. Това са поредица от наблюдения. Никой никога не ги е виждал, но прогнозите са в диапазона от 1 до 2 процента. До края на тази година ще стигнем до горната част на този диапазон. Така че 75 базисни пункта е голяма стъпка, но мисля, че това би било подходящо в момента.

Добре. Смятате, че това ще стане октомври? Радвам се да говоря с вас, Г-н управител. Казахте, че в момента сте по-близо до 75 базисни пункта. Кой е най-добрият аргумент, който използвате, за да кажете, че другите членове на управителния съвет са с Вас в това? Защото другите, с които говорихме сутринта говориха за по-ниски числа от 75.

Все още осигуряваме адаптацията на икономиката. Лихвените проценти все още са в адаптационната част на диапазона, така че премахването на това би било необходимо в момента. В момента диапазонът на лихвените проценти, който би осигурил 2% инфлация в средносрочен план, все още е относително широк.

Можем да предприемем голяма крачка, за да ускорим нещата. Темата за по-голяма стъпка все още е на дневен ред и по-късно, когато наближим по-високи нива на лихвените проценти, разбира се, когато имаме двустранните ефекти от твърде голямо затягане или твърде слабо затягане, тогава стъпките ще станат по-малки и по-предпазливи. Но все още не сме стигнали дотам.