Мегалу от Piraeus Bank за банките в Гърция, част 2

Христос Мегалу, директор на Piraeus Bank

15:00 | 8 април 2022
Преводач: Силвия Грозева

Какво мислите за туризма, който е изключително важен за Гърция и носи това, което вие получавате в банката?

Това е много важна част от ръста на Гърция през 2023г.

Туризмът – и се радвам да го кажа, с всичката работа, която свършихме с много от нашите клиенти, с много хора, които са много важни в туристическата и хотелиерската индустрия в Гърция, ще бъде позитивна изненада за страната.

Хората очакват приходите от туризма и хотелиерството да стигнат до нивата от 2019г., която беше най-добрата година.

И това въпреки войната ли?

Въпреки войната. Очевидно след годините на пандемия и всичко, което се случва, хората имат нужда да заминат във ваканция.

Изглежда, че Гърция ще се възползва от това.

Надяваме се, че с 18-19 млрд евро приходи, това ще донесе подкрепи постигането на ръста на БВП от 3-4%, както очакват анализаторите.

Откривате ли някакви възможности за сливане при банките в Гърция? Или трансгранично сливане?

В момента всички гръцки банки вършат огромна работа, за да осигурят печалби. Всяка се е фокусирала върху собствения си бизнес модел и собствения си път напред.

Обявихме бизнес плана си – много добър план за ръст, основан на бизнеса на управление на активи, на стратегията ни в имотния сектор и развитието на дигиталните услуги. Целта ни е органичен ръст в следващите 3г. Това е основата на плана 2022-2025г.