Джейми Даймън: Има много начини да се заобиколи SWIFT

Джейми Даймън, председател и директор на JPMorgan Chase

16:00 | 1 март 2022
Преводач: Петя Кушева

Кажете ни набързо за Swift и какво означава това за глобалната банкова индустрия, ако наистина тези санкции, които бяха предложени, последват?

Правителствата ще решат как да наложат санкции, как да използват SWIFT. Не искам да отегчавам потребителите.

Санкции означават, че не мога правят бизнес с вас. Без SWIFT, не мога да използвам комуникация при бизнес с вас. Все още мога да правя бизнес с вас. Има много начини да се заобиколи SWIFT. Има различни инструменти, използвани по различни причини. Банките разговарят с правителството. Всички разбират проблемите не защото са за или против нещо конкретно. Войните не винаги следват пътя, който искате. Финансовите санкции не винаги следват пътя, който искате. Хората трябва много да внимават с тези неща.

Но въпросът за заобикалянето на SWIFT е много важен, защото изглежда, че е притеснително ако е създадена алтернативната система и започне да се използва, това може да представлява реален риск за финансова стабилност на Запада?

Не забравяйте, че те не могат да ни попречат да го правим само като ни кажат. Санкцията е много целенасочена, много специфична, много ясна. И в зависимост от това как я прилагате, можете да я приложите по няколко начина, които не можете да заобиколите. Няма начин да се заобиколи този вид санкция. И не би трябвало да има. Знаете, че съм американски патриот и ние ще правим това, което американското правителство ни казва.

Рискът при SWIFT са непредвидените последици за страните. Кои страни ще пострадат. Кой  ще намери обиколен начин. Как да се поправи това. Правителството иска да има отворен канал за плащания за енергия. Има куп проблеми, с които трябва да се справят.