Gas Vista за скъпия газ в Европа, част 3

Лесли Палти-Гузман, основател и президент на Gas Vista

12:30 | 14 януари 2022
Преводач: Петя Кушева

Има някои въпроси дали природният газ и ядрената енергия, например, ще бъдат приети за екологични с прехода на Европа към плана за зелена енергия. Как това се отразява на средносрочните перспективи на търсенето на газ в Европа?

Смятам че природният газ и ядрената енергетика ще бъдат включени в европейската таксономия. Това е реалистично решение, защото имаме нужда от газ в краткосрочен и средносрочен план по време на енергийния преход. И това ще даде малко повече предвидимост също така и  относно инвестициите, които все още са необходими в газовия сектор. Това могат да бъдат инвестиции във внос на LNG, в газови хранилища, в интерконектори, но също така и ще могат да преминат в бъдеще към включване и на нисковъглеродни газове, като например биогаз или водород.

Така че мисля, че това е прагматично решение. По отношение на търсенето на газ, то е реално. Можете да видите също, че германската коалиция е признала ролята на газа като незаменима в Германия по време на енергийния им преход, докато Германия затваря последните си въглищни централи и спира производство на ядрената енергия.

Във Франция в момента има също така недостиг на ядрена енергия. Така че се разчита повече на възобновяеми източници, но все пак имаме нужда от газ като балансиращ фактор в електроенергийния сектор.