Подкрепата на юана от Китайската народна банка чрез фиксинг затруднява компаниите

В стремежа си да подкрепи валутата, която загуби над 3% спрямо зелените пари през тази година, Китайската народна банка поддържа фиксинга средно с 398 пункта по-силен от спот курса досега през 2023 г.

16:00 | 25 декември 2023
Автор: Bloomberg News
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Китайската централна банка използва изкуствено силен референтен обменен курс, за да защити слабата си валута през тази година. Тази интервенция причини непредвидена болка на някои. Но тъй като от юни насам Китайската народна банка постоянно определя по-силен фиксинг от спот нивото, разликата би накарала активите в долари да изглеждат с по-ниска стойност в юани в корпоративния баланс, което би довело до загуба на хартия.

В един от примерите Whirlpool China Co., листвана в Шанхай, заяви, че е претърпяла нереализирана загуба от 31,4 млн. юана (4,4 млн. долара) от активи, свързани с валутни операции, и хеджиране между януари и септември. Ако изчислението се базираше на много по-слабия спот курс, загубата щеше да намалее до 3,1 млн. юана, заяви компанията в подаденото заявление.  

Whirlpool China не отговори веднага на запитването за коментар, изпратено по електронната поща. Обажданията до финансовия отдел на компанията останаха без отговор. 

Проблемът, с който се сблъскват компании като Whirlpool China, е поредното напомняне за изкривяването, което може да създаде строго управляваният валутен режим в страната, и за последствията от него. Той също така накара някои местни предприятия да обмислят използването на спот курса на юана за счетоводни цели, като се откажат от по-слабо управлявания от пазара аналог. 


Фиксирането на юана е по-силно от спот курса от средата на 2023 г. Разликата достига до около 1400 пункта

"Много китайски корпорации използват референтния курс USD-CNY в годишните си финансови отчети, за да изчислят валутните печалби/загуби за годината, и по този начин тази практика може да подтикне Китайската народна банка да стесни базата по макропруденциални причини", пишат в бележка анализаторите на HSBC Holdings Plc, ръководени от Пол Макел. "Понастоящем базата между спота и фиксинга на USD-CNY остава твърде широка в сравнение с предходните години."

В стремежа си да подкрепи валутата, която загуби над 3% спрямо зелените пари през тази година, Китайската народна банка поддържа фиксинга средно с 398 пункта по-силен от спот курса досега през 2023 г., сочат данни, събрани от Bloomberg. Това е много повече от отчетените 120 пункта през 2022 г. и 17 пункта през 2021 г. А от края на юни референтният курс е по-силен от пазарните оценки на дневна база.

От 2007 г. насам Министерството на финансите на Китай препоръчва на компаниите да използват фиксинга при преизчисляване на стойността на валутните активи от парични средства в инвестиционни холдинги и вземания в юани. 

Постоянно по-силното фиксиране накара някои китайски фирми да обмислят възможността да се откажат от тази дългогодишна практика. 

Бордът на директорите и одитният комитет на голям регистриран на борсата износител, базиран в южната провинция Гуандун, наскоро одобриха план да започнат да използват спот курса за конвертиране на валутата, според финансовия директор на компанията, пожелал анонимност за обсъждане на частни въпроси. 

Според някои наблюдатели, макар че използването на референтния курс е причинило главоболия на такива китайски фирми, малко вероятно е то да повлияе на начина, по който се управлява валутата от страна на Китайската народна банка.  

"Банката на Китай ще се опита да намали подкрепата си за фиксинга, ако има такава, и да се върне към нормалния пазарен механизъм, но разликата има много ограничено влияние върху действията на Банката на Китай спрямо юана", заяви Кен Чунг, главен азиатски валутен стратег в Mizuho Bank, добавяйки, че тя може да не притеснява много политиците, особено след като разликата във фиксинга напоследък се е свила. 

Диференциалът между референтните и спот курсовете възлезе на около 300 пункта в петък, което е понижение спрямо септемврийския връх от над 1400 пункта.