PBOC: Китай ще постигне 5% ръст за годината

Пан Гоншен, гуверньор на PBOC

12:30 | 28 ноември 2023
Обновен: 14:01 | 28 ноември 2023
Преводач: Силвия Грозева

 

Първо, как е китайската икономика според нас?

Като цяло китайската икономика продължава да набира скорост в процеса на възстановяване. БВП нарасна с 5,2% през първите три тримесечия и се очаква да постигне целта от 5% ръст за годината. Наскоро МВФ повиши прогнозата си за растежа на Китай през 2023 г. до 5,4%, което все още е сравнително високо ниво сред големите световни икономики.

Бихме могли да направим разбивка на БВП и да разгледаме въпроса по-отблизо. Що се отнася до потреблението, неговият принос към БВП се увеличава, а секторът на услугите се справя добре. През октомври продажбите на дребно се радваха на добър растеж от 7,6% на годишна база.

Що се отнася до инвестициите, през първите десет месеца в производството те се увеличиха с 6,2% спрямо година по-рано. А ако се изключат инвестициите в недвижими имоти, частните инвестиции всъщност биха нараснали с 9,1% на годишна база. Инвестициите в областта на високите технологии нарастват с бързи темпове от 11%.

Що се отнася до външната търговия, стойността на вноса и износа, деноминирани в юани, спря да намалява и се повиши с около 1% на годишна база през октомври. В количествено изражение обемът на износа и вноса всъщност запази ръст от около 10%.