Новите технологии и влиянието им върху парите

Нина Стоянова, подуправител на БНБ

20:30 | 6 юни 2021
Обновен: 20:34 | 6 юни 2021
Автор: Силвия Грозева

Регулаторите следят постоянно динамиката в новите технологии на финансовите пазари и в потребителските финанси. Какви европейски регулации в крипто предстоят, какви нововъведения се очакват до края на годината при незабавните плащания в България и кои са тенденциите в плащанията - обяснени от подуправителя на БНБ Нина Стоянова по време на проекта Бъдещето: Парите, организиран от Bulgaria ON AIR.

Транскрипт. Цялото изказване - във видеото.

Регулациите в платежните услуги

Силната динамика на платежните услуги в България следва моделите, тенденциите и инструментите в другите страни от ЕС поради общите регулации.

Е-платежните инструменти са трайна тенденция, илюстрирана от данните ни.

За последните 5г платежните нареждания чрез виртуални ПОС-терминали нарастват с 90%. Над три четвърти от безналичните плащания, нареждани от физически лица са инициирани с карта. Затова допринесе и промяната от пролетта на 2020г, когато лимитът за безконтактните плащания на постерминали се увеличи от 50лв на 100лв. Това бе прието положително от потребителите и намери бързо разпространение.

Ако трябва да поставим един акцент за технологичното развитие, бих посочила използването на мобилните телефони и технологии.

Все по-често мобилният телефон става вход към платежната ни сметка или инструмент за нареждане на преводи. Това се дължи на различните софтуери, които позволяват да бъдат вградени в телефоните  - дигитализирани карти, дигитални портфейли, мобилни приложения за електронно банкиране. Бързи и удобни средства за плащане, наложили се в последните години на българския пазар и в Европа и наред с другите предимства дават и сигурност, тъй като част от съвременните телефони са с биометрични данни.

Друга тенденция около мобилните телефони е предстоящото развитие на нов модел, който ще позволява нареждане на плащане от един телефонен номер към друг. Чрез обвързване на телефонния номер с IBAN-а на сметката на притежателя. Още едно приложение на мобилните устройства, които очевидно имат голям потенциал и в следващите години да се използват за нови технологични развития.

Незабавните плащания

Наскоро излязла стратегия на ЕК са наречени новата норма в разплащанията. Проектът е в развитие и действие в ЕС и позволява плащания 365 дни в годината. Наред с мобилните технологии, тези плащания имат тенденция да заменят мобилните плащания, банковите карти при извършване на плащания в търговската мрежа и при кредитни преводи.

В България

Борика АД като оператор на платежна система развива такъв проект, който е вече във фаза на реализация и ще позволява извършване на незабавни плащания в България за секунди в следващите няколко години.

Голямо предимство на незабавните плащания е че са базирани на SEPA-стандартите за кредитни преводи, която е последната технология в ЕС. При преминаване към разплащания в евро преходът ще бъде много плавен и лесен с въвеждането на технологията още сега.

Крипто регулациите

Крипто валутите или активите не са законни платежни средства. Не е точно да ги наричаме валути, по-скоро са активи. Ясни са предимствата им – базирани на привлекателни нови технологии и дават възможност за бързи плащания, инвестиции. Ясни са и минусите, свързани с голямата им волатилност, не дават и достатъчно защита на потребителите при сделките.

Европейските регулатори и международни финансови институции издават регулярно предупреждения и информация за потребителите при оценка на рисковете при тези операции.

Регулациите донякъде са налице с противодействие на изпирането на пари. Европейската директива и националният закон въведоха изискване, което е в сила към операторите, предлагащи търговия и обмен на крипто срещу традиционни валути да прилагат средства срещу прането на пари, както правят и другите участници на финансовите пазари.

Изисква се и да се регистрират в НАП.

Следващата стъпка в европейската регулация е регламент в напреднала фаза на подготовка, който ще дефинира някои видове крипто активи, най-вече информационните задължения при предлагането им и ще изисква лицензиране и надзор на операторите на платформи за търговия с такива активи.

Това е много динамичен пазар и сложната директива ще затвори кръга и ще постави основата на по-добра защита на потребителите.

От всичко това се вижда колко силно е повлиян финансовия пазар от развитието на технологиите. Това изисква от регулаторите да са изключително проактивни, постоянно да наблюдават пазара и да го насочват така, че да се подкрепя конкуренцията и да се защитават правата на потребителите, които трябва да са добре информирани.