България в топ 5 по равенство на половете в бизнеса

Сред първите пет държави в класацията се нареждат още Норвегия, Латвия, Италия и Финландия

16:04 | 7 март 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

България се нарежда сред първите пет държави в света по отношение на равенството на половете в бизнеса, показват данни на консултантската компания EY и Института за международна икономика "Питърсън“. Те са провели глобално проучване за участието на жени в бизнеса и заемането на ръководни постове. Изследването е проведено сред близо 22 хил. компании в 91 държави, съобщава Investor.bg.

Резултатите показват, че жените не участват в глобалната икономика толкова, колкото мъжете, въпреки че според оценки на глобалния институт McKinsey при паритет между мъже и жени глобалното производство би се увеличило с над 25 на сто.

Само Норвегия, където действат и квоти за назначаването на жени в бордовете на държавните компании, прескача бариерата от 30% дял на жените в ръководствата на фирмите. България, Латвия, Филипините, Словения и Румъния са постигнали най-голям напредък по отношение на равенството между половете в бизнеса от гледна точка на дела на жените от топ мениджмънта на компаниите.

Що се отнася до най-голям брой жени, участващи в бордовете на директорите, първите пет държави в класацията са Норвегия (40%), Латвия (25%), Италия (24%), Финландия (23%) и България (22%).

Въпреки че равенството между половете в бизнеса варира в широки граници по света, повечето държави все още са на нива значително под прага от 30% по отношение на жените - главни изпълнителни директори, жените - членове на бордовете на директори, и жените на топ управленско ниво.

Най-големите световни икономики – САЩ, Китай и Япония - не се класират сред първите 10 държави в никоя категория. Япония същевременно е лидер на антикласацията – най-нисък дял на жените в управлението на бизнеса, следвана от Мексико, Австрия, Кувейт, Холандия и Германия.

В антикласацията попадат още Канада, Аржентина и Австралия редом с Пакистан.

От EY изчисляват, че компаниите с поне 30% жени на лидерски позиции могат да постигнат до 6 процентни пункта увеличение на нетните си маржове. Според Марк Уайнбъргър, глобален председател и главен изпълнителен директор на ЕY, компаниите, които повишават жени на лидерски позиции, ще разполагат с по-ангажирана работна ръка, ще имат по-силна култура и ще постигат по-добри икономически резултати.

Сред индустриите най-добре са представени жените във финансовия сектор, здравеопазването, доставките на комунални услуги, телекомуникациите и сектора на услугите, а най-ниско - в индустрията, енергетиката и технологиите.

Ролята на жените е особено очебийна за икономиките, които страдат от застаряване на населението. За да насърчат участието на жените в бизнеса, някои държави, сред които Франция, Финландия, Исландия, Норвегия и Испания приеха задължителни квоти за дела на жените в управителните органи на фирмите - най-вече държавните предприятия. Други държави възнамеряват да последват техния пример, а трета група страни обещават подкрепа за фирмите с публични средства и окуражават фирмите да въвеждат гъвкаво работно време и да субсидират грижата за децата.